Aday Üsküdar | Dünyayı Değiştirmeye Var mısın? uskudar.edu.tr/aday

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Bologna Koordinatörlüğü

Prof. Dr. Deniz Ülke ARIBOĞAN
Fakülte Bologna Koordinatörü

Doç Dr. Asil ÖZDOĞRU
Fakülte Bologna Koordinatör Yardımcısı 

Arş. Gör. Yelda İBADİ
Fakülte Bologna Raportörü   

Arş. Gör. Cemal Cem ANARAT
Fakülte Bologna Raportörü   

Arş. Gör. Hasan ÖZDEMİR
Fakülte Bologna Raportörü

Üniversitemizle ilgili “AKLINDA NE VARSA” bize sor!