Dr.Öğr. Üyesi Uygar AYDEMİR

İTBF / Tarih - Bölüm Başkanı

uygar.aydemiruskudar.edu.tr

(0216) 400 2222 2341

ORCID ID: 0000-0002-3972-2380

Citation : 8 | h-index : 2 | i10-index : 0


Kısa Özgeçmiş

Uygar Aydemir, Üsküdar Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Tarih Bölümü’nde Doktor Öğretim Üyesidir. Aydemir, Sabancı Üniversitesi Tarih programından doktora derecesi, Bilkent Üniversitesi Türk Edebiyatı bölümünden yüksek lisans derecesi ve Sabancı Üniversitesi  Kültürel Çalışmalar programından lisans derecesi almıştır. Doktora tezini Aralık 2017’de bitirmiştir. Doktora tezi başlığı “Mahmud Nedim Paşa’nın Tanzimat Bürokrasisi Eleştirisi: Devlet Modernleşmesi, Siyasi Mücadele, Büyük Devletlerin Müdahalesi”dir. Verdiği dersler arasında “19. Yüzyıl Osmanlı İmparatorluğu Düşünce Tarihi”, “İbn Haldun’da Sosyolojik Düşünce”, “Dünya Tarihi” ve “Osmanlı Türkçesi” bulunmaktadır. Yaptığı akademik çalışmaları İngiltere, Fransa, Hollanda ve Almanya gibi ülkelerde uluslararası konferanslarda sunmuştur. Çalışmaları Türk Tarih Kurumu ve Leskofça Millî Müzesi gibi kurumların yayınlarında basılmıştır.

Devamı

Öğrenim Durumu & Akademik Unvanlar

Akademik Faaliyetler > Yayınlar

(ISI Web of Science Core Collection *) Toplam: 3

Akademik Faaliyetler > Yayınlar

(Diğer Bilimsel Yayınlar) Toplam: 3

Akademik Faaliyetler > Kitap - Kitap Bölümü

 • Ölümün Tazeleyen Nefesi: Salgınların Psikolojik Etkisiyle Politik Yeni Başlangıç Arayışları, 2021.

Akademik Faaliyetler > Editörlük

 • Üsküdar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, ISSN:2459-0223, 2019.
 • Üsküdar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, ISSN:2459-0223, 2020.
 • Üsküdar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, ISSN:2459-0223, 2021.

Akademik Faaliyetler > Kongre - Konferans Katılım

 • The Franco-Prussian War of 1870-1871: A European Turning-Point?, 2021.
 • 4th International Conference on Current Trends In The Middle East (ICCTME), 2021.
 • Middle East Studies Association Annual Meeting, 2019.
 • Edebiyat ve Tarih Konuşmaları, 2019.
 • Monarchy and Modernity since 1500, 2019.
 • Sahn-ı Semân'dan Dârülfün'un'a Osmanlı'da İlim ve Fikir Dünyası: Âlimler, Müesseseler ve Fikrî Eserler (19. yüzyıl), 2018.
 • III. Uluslararası TESAM Sosyal Bilimler Kongresi, 2018.

İdari Faaliyetler

 • Komisyon Üyesi / Member of Commission, Mezuniyet Komisyonu Üyeliği (Enstitü / Fakülte / MYO), (2021 - Devam ediyor.)
 • Komisyon Üyesi / Member of Commission, Fakülte Dijital Eğitim Komisyonu, (2020 - Devam ediyor.)
 • Öğrenci Danışmanlığı / Student Adviser, 21-30 Öğrenci Danışmanlığı, (2020 - Devam ediyor.)
 • Öğrenci Danışmanlığı / Student Adviser, 21-30 Öğrenci Danışmanlığı, (2020 - Devam ediyor.)
 • Bölüm Başkanlığı / Head of Department, Tarih, (2019 - Devam ediyor.)
 • Ü.Ü. Basılı ve Çevrimiçi Süreli Yayın Editörlüğü (Editor in Chief ), Ulusal Yayınevi Tarafından Basılan Süreli Yayında Editörlük, (2019 - Devam ediyor.)
 • Komisyon Üyesi / Member of Commission, Eğitim Komisyonu Üyeliği (Enstitü / Fakülte / MYO), (2019 - Devam ediyor.)
 • Koordinatör / Coordinator, Erasmus Bölüm Koordinatörlüğü, (2018 - Devam ediyor.)
 • Komisyon Üyesi / Member of Commission, Kalite Komisyonu Üyeliği (Enstitü / Fakülte / MYO), (2018 - 2019)
 • Öğrenci Danışmanlığı / Student Adviser, 21-30 Öğrenci Danışmanlığı, (2018 - 2020)

Eğitim ve Öğretim Faaliyetleri

 • İstanbul: The City of Civilizations and Culture, (Lisans / 2019-2020 Güz)
 • Osmanlı Tarihi Kaynakları Üzerine İncelemeler, (Lisans / 2019-2020 Güz)
 • Osmanlı Türkçesine Giriş I, (Lisans / 2019-2020 Güz)
 • Dünya Tarihi I, (Lisans / 2019-2020 Güz)
 • Osmanlı Türkçesine Giriş II, (Lisans / 2018-2019 Bahar)
 • Dünya Tarihi II, (Lisans / 2018-2019 Bahar)
 • Society and Politics in the Late Ottoman Empire, (Lisans / 2018-2019 Bahar)
 • Society and Politics in the Late Ottoman Empire, (Lisans / 2018-2019 Bahar)

* ISI Web of Science Core Collection

 • Science Citation Index
 • Arts & Humanities Citation Index
 • Science Citation Index Expanded
 • Social Sciences Citation Index
 • Emerging Sources Citation Index