Prof.Dr. Barış ERDOĞAN

İTBF / Sosyoloji Bölümü Bölüm Başkanı /Sosyoloji Yüksek Lisans Anabilim Dalı Başkanı

baris.erdoganuskudar.edu.tr

(0216) 400 2222 2331

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-9801-1781

Citation : 116 | h-index : 4 | i10-index : 3


Araştırma Alanları

Sosyal Hareketler, Toplumsal Cinsiyet,

Kısa Özgeçmiş

1999 yılında Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi (Fransızca) Bölümünden mezun olan Barış Erdoğan, Yüksek Lisans Eğitimini Fransada tamamlamıştır. Doktora eğitimini de yine Fransa’da Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales (EHESS)’te Sosyoloji üzerine alan Erdoğan, 2016 yılında Sosyoloji alanında Doçent unvanını almıştır.

Devamı

Öğrenim Durumu & Akademik Unvanlar

Yönetilen Lisansüstü Tezleri

 • Kadına Yönelik Şiddet Bağlamında Özel Kamusal Alan Ayrımı, 2019.

Akademik Faaliyetler > Yayınlar

(Diğer Bilimsel Yayınlar) Toplam: 12

Mutluluğun Sosyolojisi

Psikohayat (2020)

Reproduction of Post Colonial Mental Codes in Modern Turkey

Istanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (2015)

Sosyal Dahil Etme Adı Altında Sosyal Dışlanmanın Yeniden Üretimi Engelli Gençler ve İnternet

Sosyologca (2014)

Yeni Toplumsal Hareketlerin Sınıf Dinamiği Türkiye LGBT Hareketi

Marmara Üniversitesi Siyasal Bilimler Dergisi (2014)

La genèse de la presse turque histoire et acteurs d un projet de modernisation

Les Cahiers de l’Orient-Revue d'études et de réflexion sur le monde arabe et musulman (2007)

Akademik Faaliyetler > Kitap - Kitap Bölümü

 • Kültürel ve Sosyal Sermaye Bağlamında Gazetecilik Söylemi: Türkiye’de Değişen Müesses Nizam ve Değişmeyen Gazetecilik, 2021.
 • Kültür, Siyaset ve Mikroorganizmalar: Üstyapı Kurumlarının Farklı Toplumlarda Salgın Hastalıklarla Etkileşimleri, 2021.
 • (Küçük) Mehmed Sa'id Paşa'nın Hatıratı -1, 2019.
 • (Küçük) Mehmed Sa'id Paşa'nın Hatıratı 2-3, 2019.
 • Engelli Gençler Sosyal Dışlanma ve İnternet, 2014.
 • Engelli Gençler, Sosyal Dışlanma ve İnternet, 2014.

Akademik Faaliyetler > Editörlük

 • METAMORPHOSIS OF THE ARAB WORLD: THE SOCIAL AND POLITICAL IMAPCT OF THE ARAB SPRING/ MÉTAMORPHOSE DU MONDE ARABE: L'IMPACT SOCIAL ET POLITIQUE DU PRINTEMPS ARABE, ISSN:, 2015.
 • Lectio Socialis, ISSN:2602-2524, 2020.

Projeler > Projeler

 • Sosyoloji Eğitminin Üniversite Öğrencilerine Olan Etkisi, 2025.
 • Sosyoloji Eğitiminin Üniversite Öğrencilerine Olan Etkisi, 2023.
 • Sosyoloji Eğitiminin Üniversite Öğrencilerine Olan Etkisi, 2023.
 • Sosyoloji Eğitiminin Üniversite Öğrencilerine Olan Etkisi, 2025.
 • (Küçük) Mehmed Said Paşa Hatıratı'nınGünümüz Alfabesine Aktarılması ve Said Paşa'nın (1880-1908) Eğitim Meselesine Bakışı, 2019.

İdari Faaliyetler

 • Ana Bilim Başkanı / Head of Department, Sosyoloji, (2022 - Devam ediyor.)
 • Bölüm Başkanlığı / Head of Department, Sosyoloji, (2022 - Devam ediyor.)
 • Kurul Üyeliği / Board Member, Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği, (2020 - Devam ediyor.)
 • Öğrenci Danışmanlığı / Student Adviser, 41-50 Öğrenci Danışmanlığı, (2020 - Devam ediyor.)
 • Komisyon Üyesi / Member of Commission, Erasmus ve Dış İlişkiler Komisyonu, (2020 - Devam ediyor.)
 • Komisyon Üyesi / Member of Commission, Mezuniyet Komisyonu Üyeliği (Enstitü / Fakülte / MYO), (2020 - Devam ediyor.)
 • Çalışma Grubu Üyelikleri / Research Group Membership, Sosyoloji Bölümü Ar-ge, (2020 - Devam ediyor.)
 • Komisyon Başkanlığı / Head of Commission, Disiplin Komisyon Başkanı (Fakülte), (2019 - Devam ediyor.)
 • Kurul Üyeliği / Board Member, Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği, (2019 - 2020)
 • Komisyon Üyesi / Member of Commission, Mezuniyet Komisyonu Üyeliği (Enstitü / Fakülte / MYO), (2019 - 2020)
 • Komisyon Üyesi / Member of Commission, Fakülte Disiplin Komisyonu, (2019 - 2020)
 • Dekan Yardımcısı / Vice Dean, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, (2018 - 2019)

Bilimsel Üyelikler

 • Üsküdar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Danışma Kurulu Üyeliği 2021
 • T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER KONGRESİ Bilim Kurulu Üyeliği 2021

Eğitim ve Öğretim Faaliyetleri

 • Çağdaş Sosyolojik Teoride Kurumsal Sorunlar II, (Yüksek Lisans / 2021-2022 Bahar)
 • Mezuniyet Projesi II, (Lisans / 2021-2022 Bahar)
 • Ulusaşırı Toplumsal Çalışmalar, (Lisans / 2021-2022 Bahar)
 • Türkiye’nin Toplumsal Yapısı, (Lisans / 2021-2022 Bahar)
 • Çağdaş Sosyoloji Teorileri, (Lisans / 2021-2022 Bahar)
 • Sosyolojiye Giriş II, (Lisans / 2021-2022 Bahar)
 • Çağdaş Sosyolojik Teoride Kurumsal Sorunlar I, (Yüksek Lisans / 2021-2022 Güz)
 • Mezuniyet Projesi I, (Lisans / 2021-2022 Güz)
 • Suç Sosyolojisi, (Lisans / 2021-2022 Güz)
 • Siyaset Sosyolojisi, (Lisans / 2021-2022 Güz)
 • Kültür Teorileri, (Lisans / 2021-2022 Güz)
 • Klasik Sosyoloji Teorileri, (Lisans / 2021-2022 Güz)

* ISI Web of Science Core Collection

 • Science Citation Index
 • Arts & Humanities Citation Index
 • Science Citation Index Expanded
 • Social Sciences Citation Index
 • Emerging Sources Citation Index