Prof.Dr. Barış ERDOĞAN

İTBF / Sosyoloji Bölüm Başkanı / Sosyoloji Yüksek Lisans Anabilim Dalı Başkanı

baris.erdoganuskudar.edu.tr

(0216) 400 2222 2331

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9801-1781

Citation : 149 | h-index : 5 | i10-index : 3


Araştırma Alanları

Sosyal Hareketler, Toplumsal Cinsiyet, Yeni Toplumsal Hareketler, suç sosyolojisi, medya

Araştırma Alanları İle Örtüşen BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedef Etiketleri

3 4 5 10 11 16 17

Kısa Özgeçmiş

1999 yılında Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi (Fransızca) Bölümünden mezun olan Barış Erdoğan, Yüksek Lisans Eğitimini Fransada tamamlamıştır. Doktora eğitimini de yine Fransa’da Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales (EHESS)’te Sosyoloji üzerine alan Erdoğan, 2016 yılında Sosyoloji alanında Doçent unvanını almıştır.

Devamı

Öğrenim Durumu & Akademik Unvanlar

Yönetilen Lisansüstü Tezleri

 1. SOSYAL YARDIMLARIN DEZAVANTAJLI GRUPLARIN TOPLUMA DÂHİL EDİLMELERİNE ETKİLERİ, 2023.
 2. Kadına Yönelik Şiddet Bağlamında Özel Kamusal Alan Ayrımı, 2019.

Akademik Faaliyetler > Yayınlar

(Diğer Bilimsel Yayınlar) Toplam: 13

Mutluluğun Sosyolojisi

Psikohayat (2020)

Reproduction of Post Colonial Mental Codes in Modern Turkey

Istanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (2015)

Sosyal Dahil Etme Adı Altında Sosyal Dışlanmanın Yeniden Üretimi Engelli Gençler ve İnternet

Sosyologca (2014)

Yeni Toplumsal Hareketlerin Sınıf Dinamiği Türkiye LGBT Hareketi

Marmara Üniversitesi Siyasal Bilimler Dergisi (2014)

La genèse de la presse turque histoire et acteurs d un projet de modernisation

Les Cahiers de l’Orient-Revue d'études et de réflexion sur le monde arabe et musulman (2007)

Akademik Faaliyetler > Kitap - Kitap Bölümü

 1. Kültürel ve Sosyal Sermaye Bağlamında Gazetecilik Söylemi: Türkiye’de Değişen Müesses Nizam ve Değişmeyen Gazetecilik, 2021.
 2. Kültür, Siyaset ve Mikroorganizmalar: Üstyapı Kurumlarının Farklı Toplumlarda Salgın Hastalıklarla Etkileşimleri, 2021.
 3. (Küçük) Mehmed Sa'id Paşa'nın Hatıratı -1, 2019.
 4. (Küçük) Mehmed Sa'id Paşa'nın Hatıratı 2-3, 2019.
 5. Engelli Gençler Sosyal Dışlanma ve İnternet, 2014.
 6. Engelli Gençler, Sosyal Dışlanma ve İnternet, 2014.

Akademik Faaliyetler > Editörlük

 1. METAMORPHOSIS OF THE ARAB WORLD: THE SOCIAL AND POLITICAL IMAPCT OF THE ARAB SPRING/ MÉTAMORPHOSE DU MONDE ARABE: L'IMPACT SOCIAL ET POLITIQUE DU PRINTEMPS ARABE, ISSN:, 2015.
 2. Lectio Socialis, ISSN:2602-2524, 2020.

Projeler > Projeler

 1. Sosyoloji Eğitminin Üniversite Öğrencilerine Olan Etkisi, 2025.
 2. Sosyoloji Eğitiminin Üniversite Öğrencilerine Olan Etkisi, 2023.
 3. Sosyoloji Eğitiminin Üniversite Öğrencilerine Olan Etkisi, 2024.
 4. Sosyoloji Eğitiminin Üniversite Öğrencilerine Olan Etkisi, 2025.
 5. Sosyoloji Eğitiminin Üniversite Öğrencilerine Olan Etkisi, 2023.
 6. Sosyoloji Eğitiminin Üniversite Öğrencilerine Olan Etkisi, 2025.
 7. (Küçük) Mehmed Said Paşa Hatıratı'nınGünümüz Alfabesine Aktarılması ve Said Paşa'nın (1880-1908) Eğitim Meselesine Bakışı, 2019.

İdari Faaliyetler

 1. Ana Bilim Başkanı / Head of Department, Sosyoloji, (2022 - Devam ediyor.)
 2. Bölüm Başkanlığı / Head of Department, Sosyoloji, (2022 - Devam ediyor.)
 3. Kurul Üyeliği / Board Member, Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği, (2020 - Devam ediyor.)
 4. Öğrenci Danışmanlığı / Student Adviser, 41-50 Öğrenci Danışmanlığı, (2020 - Devam ediyor.)
 5. Komisyon Üyesi / Member of Commission, Erasmus ve Dış İlişkiler Komisyonu, (2020 - Devam ediyor.)
 6. Komisyon Üyesi / Member of Commission, Mezuniyet Komisyonu (Enstitü / Fakülte / MYO), (2020 - Devam ediyor.)
 7. Çalışma Grubu Üyelikleri / Research Group Membership, Sosyoloji Bölümü Ar-ge, (2020 - Devam ediyor.)
 8. Komisyon Başkanlığı / Head of Commission, Disiplin Komisyon Başkanı (Fakülte), (2019 - Devam ediyor.)
 9. Kurul Üyeliği / Board Member, Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği, (2019 - 2020)
 10. Komisyon Üyesi / Member of Commission, Mezuniyet Komisyonu (Enstitü / Fakülte / MYO), (2019 - 2020)
 11. Komisyon Üyesi / Member of Commission, Fakülte Disiplin Komisyonu, (2019 - 2020)
 12. Dekan Yardımcısı / Vice Dean, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, (2018 - 2019)

Bilimsel Üyelikler

 1. Üsküdar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Danışma Kurulu Üyeliği 2021
 2. T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER KONGRESİ Bilim Kurulu Üyeliği 2021

Eğitim ve Öğretim Faaliyetleri

 1. Seminer, (Yüksek Lisans / 2022-2023 Bahar)
 2. Çağdaş Sosyolojik Teoride Kurumsal Sorunlar II, (Yüksek Lisans / 2022-2023 Bahar)
 3. Mezuniyet Projesi II, (Lisans / 2022-2023 Bahar)
 4. Ulusaşırı Toplumsal Çalışmalar, (Lisans / 2022-2023 Bahar)
 5. Toplumsal Hareketler, (Lisans / 2022-2023 Bahar)
 6. Türkiye’nin Toplumsal Yapısı, (Lisans / 2022-2023 Bahar)
 7. Çağdaş Sosyoloji Teorileri, (Lisans / 2022-2023 Bahar)
 8. Sosyolojiye Giriş II, (Lisans / 2022-2023 Bahar)
 9. Çağdaş Sosyolojik Teoride Kurumsal Sorunlar I, (Yüksek Lisans / 2022-2023 Güz)
 10. Mezuniyet Projesi I, (Lisans / 2022-2023 Güz)
 11. Suç Sosyolojisi, (Lisans / 2022-2023 Güz)
 12. Siyaset Sosyolojisi, (Lisans / 2022-2023 Güz)
 13. Klasik Sosyoloji Teorileri, (Lisans / 2022-2023 Güz)
 14. Kültür Teorileri, (Lisans / 2022-2023 Güz)