Arş.Gör.Dr. Merve ARLI ÖZEKES

İTBF / Felsefe

merve.arliozekesuskudar.edu.tr

(0216) 400 2222 2302

ORCID ID: 0000-0002-4995-5727

Citation : | h-index : | i10-index :


Araştırma Alanları

Antik Yunan Felsefesi, İlk Çağ Felsefesi, Platon, Aristoteles, Ontoloji, Metafizik, Doğa Felsefesi

Araştırma Alanları İle Örtüşen BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedef Etiketleri

4 16

Kısa Özgeçmiş

Merve Arlı Özekes, Felsefe Lisansını 2012 yılında Galatasaray Üniversitesi (Fransızca) Felsefe Bölümü’nde; Yüksek Lisansını 2013 yılında École Normale Supérieure’de (ENS de Lyon) Felsefe Tarihi alanında tamamlamıştır. Doktorasını Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne’da (Fransa) Felsefe alanında Prof. Dr. Pierre-Marie Morel’in danışmanlığıyla Aristoteles’in Timaios Okuması üzerine bir tez yazarak 2021 yılında tamamlamıştır. 
Başlıca çalışma alanları: İlkçağ Felsefeleri, Platon, Aristoteles, Doğa Felsefesi, Ontoloji, Edebiyat ve Felsefe.

Görev aldığı dersler: İlkçağ Felsefesi I ve II; Felsefeye Giriş, Klasik Mantık, Modern Mantık, Introduction to Philosophy, Bilim Felsefesi, Ahlak Felsefesi, Mesleki İngilizce. 

Hiç Seslenmemiş Olan (Anima, 2022) adında bir şiir kitabı vardır.

Devamı

Öğrenim Durumu & Akademik Unvanlar

Akademik Faaliyetler > Yayınlar

(Diğer Bilimsel Yayınlar) Toplam: 5

Akademik Faaliyetler > Kitap - Kitap Bölümü

 1. Materyalist Bir Dünya Görüşünün Ötesinde Genişletilmiş Bir Bilime Doğru, 2023.
 2. Materyalist Bir Dünya Görüşünün Ötesinde Genişletilmiş Bir Bilime Doğru_ Bölüm 6, 2023.

Akademik Faaliyetler > Editörlük

 1. Felsefelogos, ISSN:2017004066, 2017.
 2. Journal of NeuroPhilosophy, ISSN:1307-6531, 2022.

Akademik Faaliyetler > Kongre - Konferans Katılım

 1. SWIP-TR 2022 5. Türkiye Kadın Felsefeciler Kongresi, 2022.
 2. II. ULUSLAR ARASI KADIN FELSEFECİLER KONGRESİ, 2019.
 3. International Journal of Arts & Sciences’ (IJAS) International Conference for Academic Disciplines, 2019.
 4. International Journal of Arts and Sciences, 2018.
 5. International Journal of Arts and Sciences, 2018.
 6. International Conference for Social Sciences and Humanities, 2018.
 7. Doctorales 2018 Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, 2018.

İdari Faaliyetler

 1. Komisyon Üyesi / Member of Commission, Akademik Çalışmalar ve Süreçler Komisyonu, (2022 - Devam ediyor.)
 2. Komisyon Üyesi / Member of Commission, Kalite Komisyonu (Enstitü / Fakülte / MYO), (2020 - Devam ediyor.)
 3. Komisyon Üyesi / Member of Commission, Kalite Komisyonu (Enstitü / Fakülte / MYO), (2019 - 2020)
 4. Komisyon Üyesi / Member of Commission, Mezuniyet Komisyonu (Enstitü / Fakülte / MYO), (2019 - Devam ediyor.)
 5. Çalışma Grubu Üyelikleri / Research Group Membership, İlk çağ ve Çağdaş Felsefe Çalışma Grubu, (2019 - Devam ediyor.)

Eğitim ve Öğretim Faaliyetleri

 1. Ahlak Felsefesi, (Lisans / 2022-2023 Bahar)
 2. Modern Mantık, (Lisans / 2022-2023 Bahar)
 3. İlkçağ Felsefesi Tarihi ve Metinleri II, (Lisans / 2022-2023 Bahar)