Aday Üsküdar | Üniversitemizle ilgili tüm merak ettiklerin için uskudar.edu.tr/aday

Felsefe Bölümü Nedir? Nasıl Bir Eğitim Veriyor? | Üsküdar Ünv.

Felsefe Bölümü

Felsefe Bölümü Nedir?

Felsefenin öncülerinden kabul edilen Sokrates, Delphi Tapınağı kapısında yazan “Kendini Tanı!” sözünden ilham alarak kendini tanımanın kendini sorgulamaktan geçtiğini iddia eder ve “sorgulanmayan bir hayat yaşanmaya değmez” der. Felsefe, hayatı ve dünyayı her boyutta eleştirel düşünce pratikleriyle anlama ve sorgulama çabalarının tümüdür. “Varlığın anlamı nedir, bilmenin imkânları nelerdir, kesin bilgi var mıdır, yorum yapmanın imkânları nelerdir, estetik yargılarda bulunmamızı, ahlaki kararlar vermemizi mümkün kılan olanaklar nelerdir?” sorularıyla ilgilenen varlık felsefesi, bilgi felsefesi, bilim felsefesi, ahlak felsefesi, siyaset felsefesi ve sanat felsefesi gibi temel araştırma alanları vardır. Bu alanlarda incelediği felsefe tarihinden ve içinde yaşadığımız dünyadan gelen mevcut teoriler ve soruları eleştirel bir bakış açısıyla analiz ederek ve sorgulayarak yeni sorular, anlamlar ve teoriler geliştirmeyi amaçlar.


Felsefe Eğitimi Ne Kazandıracak?

Felsefe eğitimi, öğrencilere hayatları boyunca her alanda yardımcı olacak nitelikler kazandırmayı hedeflemektedir.

  • Eleştirel düşünebilmek,
  • Karmaşık sorunları açık ve net analiz edebilmek ve ifade edebilmek,
  • Kendini keşfetmek, kendi düşüncelerinin analizini yaparak kendini tanımak ve bilmek,
  • Açık ve net olarak yazma ve kendisini ifade etme becerisi kazanmak,
  • Farklı insanları ve düşünceleri daha iyi anlamak ve insanlarla daha iyi iletişim kurmak,
  • Eski çağlardan günümüze tarihteki çeşitli kültürlerin düşüncelerini tanımak ve anlamak,
  • Evrensel düşünebilmek,
  • Önyargılardan bağımsız düşünebilmek,
  • Yenilikçi düşünebilmek,
  • Asla sıradan biri olmamak.

Öğrencilerimiz Anlatıyor- Neden Felsefe

Felsefe Bölümü Yüksek Lisans Tezleri ve Lisans Mezuniyet Proje Örnekleri

Felsefe Grubu Öğretmenliği İçin Pedagojik Formasyon Eğitimi

Felsefe Bölümünde Alınan Dersler Nelerdir?

M.Ö. 700’lerden başlayarak 21. yüzyıla kadar süregelmiş felsefe tarihinin farklı geleneklerini ve dönemlerini çoğulcu bir perspektifle kapsayarak hem tarihsel hem tematik dersler bulunmaktadır. Felsefe tarihi kapsamında İlkçağ Felsefesi, Ortaçağ Felsefesi, Yeniçağ Felsefesi, 17. yüzyıl ve 18. yüzyıl Felsefesi, 19. yüzyıl Felsefesi, Çağdaş Felsefe Akımları gibi dersler sunulmaktadır. Tematik alanlarda ise Felsefeye Giriş, Eleştirel Düşünce, Mantık, Bilgi Felsefesi, Bilim Felsefesi, Din Felsefesi, Varlık Felsefesi, Ahlak Felsefesi, Siyaset Felsefesi, Sanat Felsefesi gibi dersler yer almaktadır. Öğrencilere, ayrıca Dünya Sorunları ve Felsefe, Çevre Felsefesi, Biyoetik, Zihin Felsefesi, Felsefe ve Toplumsal Cinsiyet, Felsefe ve Kimlik, Edebiyat ve Felsefe, Sinema ve Felsefe gibi hem tarihsel hem güncel disiplinler arası konuları ele alan seçmeli dersler de bulunmaktadır.  

Felsefe Bölümü Mezunlarının Çalışma Alanları Nelerdir?  

Felsefe Bölümünden mezun olanlar yüksek lisans ve doktora eğitimlerine devam ederek çeşitli araştırma ve eğitim faaliyetleriyle üniversitelerde akademisyen olabilirler. Eğitim formasyonu alarak da liselerde felsefe grubu öğretmenliği yapabilirler. Eğitim kurumlarında rehber öğretmenlik ve eğitim danışmanlığı, çeşitli şirketlerde felsefi danışmanlık, basın yayın organlarında ve yayınevlerinde editörlük, yazarlık, eleştirmenlik, reklamcılık yapabilirler. Kamu ve özel sektörde, STK’larda, hukuk, finans, tıp, medya, sanat gibi çeşitli alanların toplumsal hizmet projelerinde ve etik danışma kurullarında çalışabilirler.

 Ayrıca, felsefe okumanın getirdiği donanım ve becerilerle öğrenciler Psikoloji, Sosyoloji, Medya ve İletişim, Siyaset Bilimi ve Tarih gibi farklı disiplinlerde de başarıyla okuyabilmekte; çeşitli çift anadal ve yandal programlarını da tamamlayabilmektedirler. Bu sayede daha geniş iş imkânlarına sahiptirler.

BölümPuan Türü2023 Kontenjan2022 ÖSYS Taban Puanı2022 ÖSYS Başarı Sırası
FELSEFE(BURSLU)
EA
4302.37218
394458
FELSEFE (%50 İNDİRİMLİ)
EA
25
210.05264
1428199

Felsefe Bölümü Nedir?
Felsefe Bölümü, Taban Puanları
Felsefe Bölümü dersleri ve müfredat detayları
Felsefe Bölümü Mezunlarının Çalışma Alanları Nedir?
Üniversitemizle ilgili “AKLINDA NE VARSA” bize sor!