Aday Üsküdar | Dünyayı Değiştirmeye Var mısın? uskudar.edu.tr/aday

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Web Sorumluları

WEB SORUMLULARI

Doç. Dr. Asil ÖZDOĞRU / Fakülte Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi Baver DEMİRCAN / Fakülte Koordinatörü

Arş. Gör. Buğra Can BAYÇİFÇİ / Fakülte Web Sorumlusu

Arş. Gör. Deniz ATACAN / Fakülte Web Sorumlusu

Arş. Gör. Salih BİLGİN / Fakülte Web Sorumlusu

Burcu CEYLAN / Fakülte Sekreteri

Üniversitemizle ilgili “AKLINDA NE VARSA” bize sor!