Web Sorumluları

FAKÜLTE WEB SORUMLULARI KOMİSYONU

Dr. Öğr. Üyesi Çiğdem YAVUZ GÜLER
Koordinatör
Arş. Gör. Salih BİLGİN
Fakülte Web Sorumlusu
Arş. Gör. Betül ÇELEBİ
Fakülte Web Sorumlusu
Hülya DÜNDAR
Fakülte Sekreteri/Fakülte Web Sorumlusu


Üniversitemizle ilgili “AKLINDA NE VARSA” bize sor!