Prof.Dr. Sırrı AKBABA

Rektör Danışmanı / ITBF / Psikoloji / ÜDEMER Müdürü

sirri.akbabauskudar.edu.tr

(0216) 400 22 22 2319

ORCID ID: 0000-0002-4968-8286

Citation : 2089 | h-index : 21 | i10-index : 32


Kısa Özgeçmiş

1963 yılında Karsta doğdu. İlk ve ortaöğretimini aynı ilde tamamladı. Lisans öğrenimini Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Bölümü Psikolojik Danışma ve Rehberlik Anabilim Dalında 1985 yılında bitirdi. Yüksek lisansını Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitimde Psikolojik Hizmetler Anabilim Dalında, “Ana-baba Tutumlarının Bazı Kişilik Özellikleri Üzerindeki Etkisi” konulu tez çalışması ile 1988 yılında,  Doktorasını da Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitimde Psikolojik Hizmetler Anabilim Dalında “ Grupla Psikolojik Danışmanın Sosyal Psikolojik Bir Kavram Olan Özgecilik Üzerindeki Etkisi” konulu tez çalışmasıyla 1994 yılında tamamladı. Lisans mezuniyetinden sonra 1986 yılında ilk görev yeri Tokat Milli Eğitim Müdürlüğü Rehberlik ve Araştırma Merkezi oldu, aynı yıl Atatürk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Psikolojik Danışma ve Rehberlik Anabilim Dalındaki araştırma görevliliğine geçiş yaptı. Atatürk üniversitede 1994 yılında yardımcı doçent, 1999 yılında doçent, 2005 yılında profesör oldu. 2009 yılında Uludağ Üniversitesinde Profesör olarak çalışmasını sürdürdü. 2014 yılı Kasım Ayında Uludağ Üniversitesinden emekli oldu ve Üsküdar Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Psikoloji Bölümünde çalışmaya başladı.

Devamı

Öğrenim Durumu & Akademik Unvanlar

Yönetilen Lisansüstü Tezleri

 • Üniversite Öğrencilerinde Otobiyografik Bellek özellikleri ile Aile işlevselliği Arasındaki ilişkiler, 2022.

Akademik Faaliyetler > Yayınlar

(ISI Web of Science Core Collection *) Toplam: 3

Akademik Faaliyetler > Yayınlar

(Diğer Bilimsel Yayınlar) Toplam: 3

Akademik Faaliyetler > Kitap - Kitap Bölümü

 • Bilgeler Rehberliğinde Yetkinleşerek Mutlu Olmak İçin KENDİNİ BİLME, 2022.
 • Öğrenme Psikolojisi, 2019.
 • UYGULAMALI İSLAM (Harakani'nin İzinde Yunus'a Rehber Hoca Ahmet Yesevi Örneği), 2018.
 • Ahlak ve Gelişimi, 2018.
 • Okulda ve Sanal Ortamda Zorbalık ve Empati, 2018.

Akademik Faaliyetler > Editörlük

 • e-Kafkas Eğitim Araştırmaları Dergisi, ISSN:e-ISSN 2148-8940, 2021.

Projeler > Projeler

 • Türk Kızılay Çocuk Programlarının Değerlendirilmesi, 2021.

Akademik Faaliyetler > Kongre - Konferans Katılım

 • 4. Uluslararası Pozitif Psikoloji Kongresi, 2022.
 • 22. Uluslararası Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, 2021.
 • 22nd International Psychological Counseling and Guidance Congress, 2021.
 • 2023'e Doğru Türkiyede Din ve Değerler Eğitimi, 2021.
 • VI.Turkcess Eğitim ve Sosyal Bilimler Kongresi, 2020.
 • V. ULUSLARARASI EĞİTİM VE SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, 2020.
 • V. ULUSLARARASI TURKCESS EĞİTİM VE SOSYAL BİLİMLER, 2020.
 • FSMVU-EAK2020 EĞİTİM ARAŞTIRMALARI KONGRESİ, 2020.
 • İCoSReSSE, 2019.
 • TÜRK EĞİTİM KONGRESİ, 2018.
 • İnternational Conference on New Horizons ın Education, 2018.
 • Ulusal Rehberlik Ve Psikolojik Danışmada Güncel Konular, 2018.

İdari Faaliyetler

 • Komisyon Üyesi / Member of Commission, Fakülte Disiplin Komisyonu, (2022 - Devam ediyor.)
 • Komisyon Üyesi / Member of Commission, Akademik Çalışmalar ve Süreçler Komisyonu, (2021 - Devam ediyor.)
 • Öğrenci Danışmanlığı / Student Adviser, 151-200 Öğrenci Danışmanlığı, (2019 - Devam ediyor.)
 • Merkez Müdürü / Head of Resarch Center, ÜDEMER, (2019 - Devam ediyor.)
 • Bölüm Başkanlığı / Head of Department, Psikoloji, (2018 - 2019)

Eğitim ve Öğretim Faaliyetleri

 • Gelişim Psikolojisi I (Yaz Okulu), (Lisans / 2021-2022 Bahar)
 • Öğrenme Psikolojisi (Yaz Okulu), (Lisans / 2021-2022 Bahar)
 • Öğrenme Psikolojisi, (Lisans / 2021-2022 Bahar)
 • Öğrenme Psikolojisi, (Lisans / 2021-2022 Bahar)
 • Gelişim Psikolojisi I, (Lisans / 2021-2022 Güz)
 • Gelişim Psikolojisi I, (Lisans / 2021-2022 Güz)
 • Gelişim Psikolojisi I, (Lisans / 2021-2022 Güz)

BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedef Etiketleri

3

* ISI Web of Science Core Collection

 • Science Citation Index
 • Arts & Humanities Citation Index
 • Science Citation Index Expanded
 • Social Sciences Citation Index
 • Emerging Sources Citation Index