Facebook Pixel Code
Üsküdar ÜniversitesiKapat

Doç.Dr. Nergiz ÖZKURAL KÖROĞLU

İTBF / Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) - Bölüm Başkanı

nergiz.ozkuralkorogluuskudar.edu.tr

(0216) 400 2222

Özgeçmiş

1979'da Ankara'da doğmuştur. Lisans derecesini Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden 2001 yılında, Yükseklisans derecesini ise İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde Avrupa Çalışmaları bölümünden 2004 yılında almıştır. Yükseklisans tezini danışmanı Prof.Dr. Alfred Reisch ile "Poland’s Post-Cold War Eastern Foreign and Security Policy in The Framework of its European Integration and Democratization Process" başlığı ile yazmıştır. Doktora derecesini Marmara Üniversitesi AB Enstitüsü'nden 2010 yılında almıştır.

Doktora tezini "European Neighbourhood Policy: Constructivist and Neorealist Approaches" başlığı ile Prof.Dr.Beril Dedeoğlu danışmanlığında yazmıştır. Doktora esnasında Harvard Üniversitesi Ukrayna Araştırmaları Enstitüsü yaz okulu programı kapsmanında burslu öğrenci olarak eğitim görmüştür.İlk yardımcı doçentlik ünvanını 2010 yılında Beykent Üniversitesi'nde almış ve 2011-2019 yıllları arasında Trakya Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde çalışmalarına devam etmiştir. Doçentlik ünvanını ise Üniversitelerarası Kurul tarafından 2017 yılında hak kazanmıştır. İlgi alanları; AB Dış Politikası, Avrupa Komşuluk Politikası, Uluslararası İlişkiler Teorileri, AB-Türkiye İlişkileri, ve Post-komünist çalışmalar  üzerinedir.