Doç.Dr. Nergiz ÖZKURAL KÖROĞLU

İTBF / Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

nergiz.ozkuralkorogluuskudar.edu.tr

(0216) 400 2222 2349

Kısa Özgeçmiş

1979'da Ankara'da doğmuştur. Lisans derecesini Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden 2001 yılında, Yükseklisans derecesini ise İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde Avrupa Çalışmaları bölümünden 2004 yılında almıştır. Yükseklisans tezini danışmanı Prof.Dr. Alfred Reisch ile "Poland’s Post-Cold War Eastern Foreign and Security Policy in The Framework of its European Integration and Democratization Process" başlığı ile yazmıştır. Doktora derecesini Marmara Üniversitesi AB Enstitüsü'nden 2010 yılında almıştır.

Devamı