Prof.Dr. Nergiz ÖZKURAL KÖROĞLU

İTBF / Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

nergiz.ozkuralkorogluuskudar.edu.tr

(0216) 400 2222 2349

ORCID ID: 0000-0003-0893-4054

Citation : 104 | h-index : 5 | i10-index : 2


Araştırma Alanları

Avrupa Birliği-Türkiye İlişkileri, Uluslararası Siyaset

Kısa Özgeçmiş

1979'da Ankara'da doğmuştur. Lisans derecesini Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden 2001 yılında, Yükseklisans derecesini ise İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde Avrupa Çalışmaları bölümünden 2004 yılında almıştır. Yükseklisans tezini danışmanı Prof.Dr. Alfred Reisch ile "Poland’s Post-Cold War Eastern Foreign and Security Policy in The Framework of its European Integration and Democratization Process" başlığı ile yazmıştır. Doktora derecesini Marmara Üniversitesi AB Enstitüsü'nden 2010 yılında almıştır.

Devamı

Öğrenim Durumu & Akademik Unvanlar

Yönetilen Lisansüstü Tezleri

 • HEnuz net değil, 2022.
 • Henüz netleşmedi, 2022.
 • Türkiye'nin Balkanlardaki Kamu Diplomasisi Politikaları, 2021.

Akademik Faaliyetler > Yayınlar

(ISI Web of Science Core Collection *) Toplam: 2

Turkey and the European Union A Review of Turkey s Readmission Agreement

The European Legacy: Toward New Paradigm (2015)

Akademik Faaliyetler > Yayınlar

(Diğer Bilimsel Yayınlar) Toplam: 6

Ukrayna Ulus İnşasının Yapıtaşları ve Bugüne Yansımaları

MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi (2021)

Toplumsal Güvenlik Kimlik Bütünleşme Bağlamında Avrupa Şüpheciliği Cameron Dönemindeki Avrupa Şüpheciliğinin İçerik Analizi

Akademik İncelemeler Dergisi (2015)

Neo Ottomanization vs Europeanization Turkey EU Relations

Ankara Avrupa Çalışmaları Dergisi (2014)

Akademik Faaliyetler > Kitap - Kitap Bölümü

 • Metamorphosis of Turkish Foreign Policy in the 21st Century: Opportunities and Challenges, 2023.
 • Keeping Status Quo in the Black Sea: Turkish Foreign Policy Towards Ukraine, Nergiz Özkural Köroğlu, Fatih Özgüven, 2023.
 • ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE KÜLTÜRÜN ROLÜ ÜZERİNE SOSYAL İNŞACI BİR YAKLAŞIM: YUMUŞAK GÜÇ VE KAMU DİPLOMASİSİ, 2023.
 • Uluslararası İlişkilerde Güvenlik Kuramları ve Sorunlarına Çağdaş Yaklaşımlar, 2018.
 • Opportunities and Threats in European Integration and Turkey-EU-Relations after Brexit, 2018.
 • BREXIT – Elveda Avrupa İngiltere’nin AB’den Ayrılmasından Sonra Avrupa Bütünleşmesi ve Türkiye‐AB İlişkilerinde Fırsatlar ve Tehditler, 2017.
 • Uluslararası İlişkilerde Güvenlik Kuramları ve Sorunlarına Temel Yaklaşımlar, 2017.
 • Uluslararası İlişkilerde Teoriden Pratiğe Güncel Yaklaşımlar, 2015.
 • Avrupa ve Avrupa Birliği, 2015.
 • THE SCIENCE AND EDUCATION AT THE BEGINNING OF THE 21ST CENTURY IN TURKEY, 2013.
 • Türk Dış Politikasında Yeni Yönelimler, 2013.
 • Uluslararası İşletmecilik Temel Kavramlar, 2013.
 • Uluslararası İşletmecilik Temel Kavramlar, 2013.
 • Uluslararası İşletmecilik Temel Kavramlar, 2013.
 • Çağdaş Siyasal Sistemler, 2012.

Akademik Faaliyetler > Editörlük

 • Uluslararası İlişkilerde Güvenlik Kuramları ve Sorunlarına Temel Yaklaşımlar, ISSN:, 2017.
 • Uluslararası İlişkilerde Güvenlik Kuramları ve Sorunlarına Temel Yaklaşımlar, ISSN:, 2017.
 • Metamorphosis of Turkish Foreign Policy in the 21st Century: Opportunities and Challenges, ISSN:, 2023.

İdari Faaliyetler

 • Komisyon Üyesi / Member of Commission, Fakülte Disiplin Komisyonu, (2023 - Devam ediyor.)
 • Komisyon Üyesi / Member of Commission, Eğitim Komisyonu Üyeliği (Enstitü / Fakülte / MYO), (2021 - Devam ediyor.)
 • Öğrenci Kulübü Danışmanlığı / Head of Student Club, BİR DÜŞÜN SOSYAL VE SİYASET KULÜBÜ, (2021 - Devam ediyor.)
 • Bölüm Başkanlığı / Head of Department, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce), (2019 - 2020)
 • Öğrenci Danışmanlığı / Student Adviser, 151-200 Öğrenci Danışmanlığı, (2019 - Devam ediyor.)

Eğitim ve Öğretim Faaliyetleri

 • Uluslararası İlişkilerin Teorisi ve Pratiği, (Yüksek Lisans / 2021-2022 Bahar)
 • AB ve Türkiye, (Lisans / 2021-2022 Bahar)
 • Mezuniyet Projesi II, (Lisans / 2021-2022 Bahar)
 • Uluslararası İlişkiler II, (Lisans / 2021-2022 Bahar)
 • Graduation Project II, (Lisans / 2021-2022 Bahar)
 • Mezuniyet Projesi I, (Lisans / 2021-2022 Güz)
 • Uluslararası İlişkiler Teorileri, (Lisans / 2021-2022 Güz)
 • Uluslararası Örgütler, (Lisans / 2021-2022 Güz)
 • Siyaset Biliminde Araştırma Yöntemleri, (Lisans / 2021-2022 Güz)
 • Graduation Project I, (Lisans / 2021-2022 Güz)
 • International Relations Theories, (Lisans / 2021-2022 Güz)

BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedef Etiketleri

10 16

* ISI Web of Science Core Collection

 • Science Citation Index
 • Arts & Humanities Citation Index
 • Science Citation Index Expanded
 • Social Sciences Citation Index
 • Emerging Sources Citation Index