Facebook Pixel Code
Üsküdar ÜniversitesiKapat

Dr.Öğr. Üyesi Sibel AYVAZ

Tıp Fakültesi - Ruh Sağlığı ve Hastalıkları ABD / İTBF / Psikoloji

sibel.ayvazuskudar.edu.tr

(0216) 400 2222

Özgeçmiş

Trabzon doğumlu olan Sibel AYVAZ, Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesinden 1994 yılında mezun olduktan sonra, 2005 yılında yine Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalında doktorasını alan Ayvaz, Üsküdar Üniversitesi’nde Psikoloji bölümünde Doktor Öğretim Üyesi olarak görev yapmaktadır.