Aday Üsküdar | Üniversitemizle ilgili tüm merak ettiklerin için uskudar.edu.tr/aday

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Genel Bilgi

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Üsküdar Üniversitesi, 2011 yılında Davranış Bilimleri ve Sağlık alanında Türkiye’nin ilk üniversitesi olarak kuruldu. Aynı yıl kurulan İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (İTBF), 2012-2013 Akademik Yılı’nda ilk öğrencilerini kabul ettti. Öğrencilerine çağdaş düzeyde eğitim sunan İTBF, öğrencilerinin uzmanlık alanlarında analitik düşünceye sahip,  uygulama ve araştırma yeteneği gelişmiş, uluslararası platformlarda yer alabilecek donanımlı ve girişimci bireyler olarak mezun olmalarını hedeflemektedir.

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesinin Amacı

İTBF, bilimselliği temel alarak, çağdaş ve eleştirel bakış açısına sahip, insani ve etik değerlere bağlı olarak ulusal, uluslararası alanlarda çalışmalara katkıda bulunup bilim üretmeyi hedeflemektir. Teorik alandaki bilimsel çalışmaların yanında öğrencilere sunduğu uygulama olanaklarıyla da öğrencilere eşsiz bir bilim ve uygulama ortamı sağlanmaktadır.

Uygulama ve staj olanakları sunuluyor

Öğrenciler, Üsküdar Üniversitesi NP Etiler Tıp Merkezi ve NP Feneryolu Tıp Merkezi ile Üsküdar Üniversitesi uygulama ortağı olan NPİSTANBUL Beyin Hastanesi’nde staj ve uygulama olanaklarından yararlanabilmektedir. İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, öğrencilere sağlam bir akademik altyapı  vermenin yanı sıra, geniş bir perspektifte sunduğu zorunlu ve seçmeli dersleri ile açık görüşlü, kültürlü ve bilgili dünya insanları yetiştirmektedir. İzlediği interdisipliner yaklaşım, öğrencilerin yeni alanlarda bilgilenip farklı sektörlerde kariyer sahibi olmalarını sağlamaktadır.

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi  Bölümleri

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi bünyesinde; Felsefe, İngilizce Mütercim ve Tercümanlık, Psikoloji, Psikoloji (İngilizce), Sosyoloji, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce), Tarih bölümleri olmak üzere 8 programda lisans diploması verilmektedir.

Psikoloji Bölümü: Akademik ve klinik standartlar çizgisinde işlenen konulara çok yönlü yaklaşmayı ve bu konuları eleştirel bir bakış açısı ile değerlendirme becerisi kazandırmayı amaçlayarak, Psikoloji bölümünde akademik eğitimi takip eden klinik deneyimler, edinilen bu bilgilerin dinamik olarak uygulanabilme becerisini güçlendirmeyi hedeflemektedir.

Felsefe Bölümü: Felsefenin babası kabul edilen Sokrates, “Sorgulanmayan bir hayat yaşanmaya değmez” der. Felsefeyi tercih etmek ve felsefe okumanın birçok sebebi bulunmaktadır. Felsefe çalışmak insanlığın binlerce yıldır sorageldiği sorularla karşılaşmak ve bunlara tarihin en büyük filozofları ile konuşarak kendi cevaplarını vermeye çalışmaktır. Delphy Tapınağının kapısındaki “KENDİNİ TANI!” özdeyişi asırlardır kendini tanımak isteyenleri felsefe yapmaya yönlendirmiştir. Felsefe bölümünden mezun olanlar; eğitim ve sağlık kurumlarında rehber öğretmenlik, üniversitelerde araştırma görevliliği, eğitim-danışmanlık şirketlerinde felsefi danışmanlık, yazılı ve görsel basında yönetici, editör, yazar, eleştirmen veya yapımcılık, kamu ve özel sektörde, STK’larda yöneticilik yapabilmektedir.

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü: Günümüzde yoğunlaşan ilişkiler ağını kavramsal bir çerçeveden yorumlayabilecek ve güncel gelişmeleri takip edebilecek öğrenciler yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Bölümün ideali; dünya ve Türkiye meselelerine hakim, yabancı dil bilgisine sahip, analitik düşünce yapısını benimsemiş, eleştirebilen ve çözümleyen, kendisini sürekli yenileyen, girişimci, sorgulayıcı, etik değerleri benimseyen, ortak çalışmaya ve demokratik katılıma yatkın bireyler yetiştirmektir.

Sosyoloji Bölümü: Sosyoloji Bölümünün amacı, alanına ve toplumsal hayatın sağlıklı gidişatına katkıda bulunmaktır. Bu çerçevede, sosyoloji disiplininin gerektirdiği bilgi ve becerilerle donatılmış; olayları, olguları, kuramları eleştirel bir bakış açısıyla çözümleyebilen; ülkemizde ve dünyada ortaya çıkan toplumsal gelişmeleri takip eden ve etik değerleri ilke edinen mezunlar verilmesi hedeflenmektedir. Ayrıca, sosyoloji bölümünde çağın gerektirdiği teknolojiyi kullanabilen ve özgün saha araştırmaları gerçekleştirebilen uzmanlar yetiştirmek en önemli amaçlar arasında yer almaktadır.

Tarih Bölümü: İnsanlığın ortak hafızası olan tarih, geçmiş ile bugün arasındaki iletişimi canlı tutarken, dünün bilgisiyle günümüzü anlama ve yarına dair öngörüler geliştirme imkânını da artırma işlevine sahiptir. Tarih Bölümü, öncelikle geçmişin nesnel bilgisine ulaşmayı amaç edinen tarihçiler yetiştirmeyi hedeflemektedir. Üsküdar Üniversitesi Tarih Bölümünde kendi geçmişini ve dünya tarihini, süreklilik ve kopuş ilişkisi içinde değişimin farklı boyutları ve objektif bakış açısıyla kavrayabilen, açıklayabilen, analiz ve sentez yapabilen bireyler yetiştirme hedefiyle eğitim sunulmaktadır.

İngilizce Mütercim ve Tercümanlık Bölümü: İngilizce Mütercim ve Tercümanlık Lisans Programının amacı İngilizce ve Türkçe dilleri arasında her düzeyde ve her alandaki metin ve söylemleri etkin şekilde çevirebilecek ve yorumlayabilecek donanım ve yeterlikte mütercim ve tercümanlar yetiştirmek; ulusal ve uluslararası düzeyde akademik çalışmalar yapmak ve akademi-sektör işbirliği yoluyla çeviribilim alanına katkıda bulunmaktır.


Üniversitemizle ilgili “AKLINDA NE VARSA” bize sor!