Arş.Gör. Bengi ÇAKMAK

ITBF / Sosyoloji

bengi.cakmakuskudar.edu.tr

(0216) 400 2222 2343

ORCID ID: 0000-0003-2544-9974

Kısa Özgeçmiş

1991 yılında İstanbul’da doğdu. Lisans eğitimini Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde Sosyoloji Bölümünde tamamladı ve 2015 yılında mezun oldu. Yüksek lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesi Eleştiri ve Kültür Çalışmaları Programında tamamlayarak 2019 yılında “Dönüşmekte Olan Duygulanımsal Bir Ortam Olarak Kadıköy Rock Kültürü” adlı teziyle mezun oldu. 2020 yılından beri Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde doktora yapmaktadır. Çalışmalarını; kent sosyolojisi, kültür sosyolojisi, sanat ve müzik sosyolojisi, ekomüzikoloji, çevre sosyolojisi, duygular sosyolojisi ve posthümanist kuram alanlarında sürdürmektedir. 

Devamı

Öğrenim Durumu & Akademik Unvanlar

Akademik Faaliyetler > Kitap - Kitap Bölümü

 • Pandemi ve Yalnızlık: Salgının Tesirleri Üzerine Sosyolojik Bir Analiz, 2021.
 • Büyük Umutlar, 2019.

Akademik Faaliyetler > Editörlük

 • Üsküdar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, ISSN:2459-0223, 2019.
 • Üsküdar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, ISSN:2459-0223, 2020.
 • Pandemi ve Yalnızlık: II. Uluslararası Yalnızlık Sempozyumu Kitabı, Bildiriler, Makaleler, Denemeler, ISSN:, 2021.
 • Üsküdar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, ISSN:2459-0223, 2021.

Projeler > Projeler

 • Sosyoloji Eğitiminin Üniversite Öğrencilerine Olan Etkisi, 2025.
 • Sosyoloji Eğitiminin Üniversite Öğrencilerine Olan Etkisi, 2025.

Akademik Faaliyetler > Kongre - Konferans Katılım

 • American Comparative Literature Association Annual Meeting: "Political Ecology of Silences", 2022.
 • The 8th Symposium of the ICTM Study Group on Music and Dance in Southeastern Europe, 2022.
 • II. Ulusal Lisansüstü Mekansal Çalışmalar Sempozyumu, 2021.
 • ICTM Uluslararası Geleneksel Müzik Konseyi Türkiye Ulusal Komitesi Müzik Ve Dans Çalıştayı, 2021.
 • 7th Symposium of the ICTM (International Council of Traditional Music) Study Group on Music and Dance in Southeastern Europe, 2021.
 • Uluslararası Müzik ve Bilimler Sempozyumu, 2019.
 • Uluslararası Müzik ve Bilimler Sempozyumu, 2019.
 • 3. Uluslararası Müzik ve Dans Araştırmaları Sempozyumu, 2018.
 • III. Uluslararası Müzik ve Dans Araştırmaları Sempozyumu, 2018.

İdari Faaliyetler

 • Komisyon Üyesi / Member of Commission, Akademik Çalışmalar ve Süreçler Komisyonu, (2022 - Devam ediyor.)
 • Komisyon Üyesi / Member of Commission, Uluslararası Öğrenciler Akademik Komisyonu, (2021 - Devam ediyor.)
 • Komisyon Üyesi / Member of Commission, Mezuniyet Komisyonu Üyeliği (Enstitü / Fakülte / MYO), (2021 - Devam ediyor.)
 • Komisyon Üyesi / Member of Commission, Staj Komisyonu Üyeliği (Enstitü / Fakülte / MYO), (2021 - Devam ediyor.)
 • Ü.Ü. Basılı ve Çevrimiçi Süreli Yayın Editör Yardımcılığı (Co-editor), Uluslararası Yayınevi Tarafından Basılan Süreli Yayında Editör Yardımcılığı, (2019 - Devam ediyor.)
 • Komisyon Üyesi / Member of Commission, Eğitim Komisyonu Üyeliği (Enstitü / Fakülte / MYO), (2019 - Devam ediyor.)
 • Komisyon Üyesi / Member of Commission, Muafiyet Komisyonu, (2018 - Devam ediyor.)
 • Komisyon Üyesi / Member of Commission, Ders Programı Hazırlama Komisyonu, (2018 - Devam ediyor.)
 • Komisyon Üyesi / Member of Commission, Sınav Programı Hazırlama Komisyonu, (2018 - Devam ediyor.)

Eğitim ve Öğretim Faaliyetleri

* ISI Web of Science Core Collection

 • Science Citation Index
 • Arts & Humanities Citation Index
 • Science Citation Index Expanded
 • Social Sciences Citation Index
 • Emerging Sources Citation Index