Aday Üsküdar | Üniversitemizle ilgili tüm merak ettiklerin için uskudar.edu.tr/aday

Psikoloji (İngilizce) Bölümü Nedir? Dersleri Nelerdir? - Üsküdar Ünv.

İngilizce Psikoloji, Çok Yönlü Avantaj Sağlıyor

 İngilizce Psikoloji Bölümü Nedir? 

Psikoloji (İngilizce) eğitimi, akademik ve klinik standartlar çizgisinde işlenen konulara çok yönlü yaklaşmayı ve bu konuları eleştirel bir bakış açısı ile değerlendirme becerisi kazandırmayı amaçlamaktadır. Bölüm, akademik eğitimi takip eden klinik deneyimler, edinilen bu bilgilerin dinamik olarak uygulanabilme becerisini güçlendirmeyi hedeflemektedir.


Psikoloji (İngilizce) programında araştırma yöntemleri eğitimiyle, öğrencilere araştırma-yürütme ve ilgili araştırmaları eleştirel bir şekilde değerlendirme becerisi kazandırılması hedefler arasında yer almaktadır. Teoriden pratiğe doğru ilerleyen bu çizgideki genel alan eğitimi; araştırma, proje ve sosyal sorumluluk içerikli dersler ve farklı bölümlerden alınabilecek seçmeli dersler ile öğrencilere kendilerine özgü bir ders programı sentezi yapma imkânı sunulmaktadır.

İlgi Alanlarına Göre Yandal Olanakları 

İngilizce Psikoloji bölümünde disiplinler arası iş birliğini destekleyen eğitim yaklaşımı, davranış sağlığına çok boyutlu ve küresel bir bakış açısı ile bölümler arası ortak ders alma imkânı ve zengin seçmeli ders alternatifleri sunarak yan dal yapabilmeyi teşvik etmektedir.

Psikoloji (İngilizce) bölümü öğrencilerinin, bu sayede geniş yelpazeli ve bütüncül bir eğitim ile meslek hayatına hazırlanmaları hedeflenmektedir. Öğrencilerin edindikleri akademik bilgi ve klinik tecrübeleri etkin olarak kullanabilen, teorik ve pratik alanda Türkiye’nin ihtiyaç ve sorunlarına cevap verebilen, donanımlı, çalışkan ve mesleki ahlâk bilincinde olan, yenilikçi-girişimci-geliştirici bireyler olarak mezun olmaları amaçlanmaktadır.

 Psikoloji (İngilizce) Bölümünde Özgün Bir Eğitim Modeli Sunuluyor 

Davranış bilimleri ve sağlık alanında Türkiye’nin ilk tematik üniversitesi olarak psikoloji, felsefe, sağlık, genetik ve mühendislik birlikteliği sentezi ile alternatifsiz bir eğitim modeli uygulanmaktadır. Bu modelin özellikleri şöyle sıralanabilir:

• “Üniversite-Hastane İş Birliği Modeli” ile akademik ve klinik eğitimin iç içe dokunuşu,

• Teknolojiyi, Davranış Bilimleri ve Sağlık alanı ile birleştiren tekno girişim odaklı altyapı,

• Patoloji merkezli olmayan, bireysel sağlık ve refah odaklı bir bakış açısı,

• Geleneksel terapi altyapısını alternatif psikolojik bakış açıları ile bütünleştirebilen bir yaklaşım,

• Sosyal ve kültürel değerlerin bireysel ve toplumsal refaha ermede koruyucu etkisini önemseyen bir vizyonla Türkiye’nin sosyal ve kültürel dokusuna duyarlı çalışmalar yapma hedefi,

• Profesyonel standartların belirlediği ve etik değerlerin önemle vurgulandığı inter ve multidisipliner eğitim kültürü oluşturma ideali ile dünya standartlarının üstünde bilim üretme hedefi,

• Davranış bilimleri ve sağlık alanında disiplinler arası bir yaklaşım.

Psikoloji (İngilizce) Bölümünde Alınan Dersler Nelerdir?

Psikoloji bölümü birinci yılında öğrencilerin psikoloji ile yakın ilişki içinde olan diğer sosyal bilimlere dair genel bilgiler ve bilimsel anlayış temelinde eleştirel düşünme becerisi kazanmaları hedeflenmektedir. Bu kapsamda Psikolojiye Giriş, Sosyolojiye Giriş, Felsefeye Giriş, Antropoloji gibi dersler programın ilk yılında yer almaktadır.

İkinci yılda Psikoloji bölümünün alt alanlarını tanıtmayı amaçlayan Bilişsel Psikoloji, Gelişim Psikolojisi, Sosyal Psikoloji, Öğrenme Psikolojisi, Kişilik Kuramları dersleri, bu alanlarda uzmanlıklarını tamamlamış akademisyenler tarafından verilir. Ayrıca bilimsel yöntem içinde araştırma yapma becerisi kazandırması hedeflenen Araştırma Yöntemleri, Uygulamalı İstatistik dersleri zorunlu olarak verilmektedir.

Üçüncü yıl itibari ile Klinik Psikoloji, Psikoterapi yaklaşımları, Psikoterapötik Görüşme Teknikleri gibi alanın önemli dersleri ile birlikte öğrencilerin kendi ilgi alanlarını belirlemelerine yardımcı olan seçmeli dersler verilmektedir. Ayrıca bu yıl içinde öğrencilerin klinik staj yapabilmesine olanak sağlayan NPİSTANBUL Beyin Hastanesi ile iş birliği içinde uygulamalı olarak Klinik Psikoloji II dersi yer almaktadır.

Dördüncü yılda öğrencilerin uzmanlaşmak istedikleri alanlara yönelmelerini sağlamak amacıyla seçmeli dersler ağırlıklıdır. Bu derslere ek olarak Deneysel Psikoloji, Endüstri ve Örgüt Psikolojisi, Psikolojide Etik, Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme gibi dersler verilmektedir.

Psikoloji (İngilizce) Mezunlarının Çalışma Alanları Nedir?   

Psikoloji mezunları başta kamu/özel kurum ve kuruluşlarında olmak üzere geniş bir çalışma alanına sahiptir ve iş alanları günden güne artmaktadır. Psikologlar yüksek lisans yaparak klinik, gelişim, sosyal, adli, deneysel ve endüstri gibi çeşitli alt dallarda uzmanlaşma imkânı bulmaktadır. Alanlarında uzmanlaşan psikologlar, hastanelerde, poliklinik ve ruh sağlığı merkezlerinde, rehabilitasyon merkezlerinde, madde bağımlılığı merkezlerinde, aile sağlığı merkezlerinde, nöropsikoloji laboratuvarlarında, adliyelerde, cezaevlerinde, sivil toplum kuruluşlarında, huzurevleri ve yaşlı bakım merkezlerinde, kreşlerde, şirketlerin insan kaynakları departmanlarında, reklamcılık sektöründe, spor takımlarında ve formasyon eğitimlerini aldıktan sonra okullarda olmak üzere pek çok yerde çalışabilmektedirler. Bunun yanı sıra psikologlar Sağlık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı gibi çeşitli bakanlıklarda da istihdam edilmektedirler. Ayrıca üniversitelerde ve enstitülerde akademik araştırmalarını yürütme imkânına sahiptirler.

BölümPuan Türü2023 Kontenjan2022 ÖSYS Taban Puanı2022 ÖSYS Başarı Sırası
PSİKOLOJİ (İNGİLİZCE) (ÜCRETLİ)
EA
35291.52496
469079
PSİKOLOJİ (İNGİLİZCE) (BURSLU)
EA
10420.33013
27134
PSİKOLOJİ (İNGİLİZCE) (%25 İNDİRİMLİ)
EA
33324.04947
276083


Üniversitemizle ilgili “AKLINDA NE VARSA” bize sor!