Dr.Öğr. Üyesi Selin DİNGİLOĞLU

İTBF / SOBE / Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı

selin.dingilogluuskudar.edu.tr

(0216) 400 2222 2351

ORCID: 0000-0002-9842-1510

Citation : 188 | h-index : 4 | i10-index : 4


Araştırma Alanları

Siyasal Akımlar, Siyasal Düşünce Tarihi, Türk Siyasal Hayatı, Siyaset Teorisi

Araştırma Alanları İle Örtüşen BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedef Etiketleri

10 16

Kısa Özgeçmiş

Selin Dingiloğlu Marmara Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İng) bölümünden 2004 yılında mezun olmuş, 2006 yılında ise Boğaziçi Üniversitesi Atatürk İlke ve İnkılapları Enstitüsünde Yüksek Lisansını tamamlamıştır.

Devamı

Öğrenim Durumu & Akademik Unvanlar

Yönetilen Lisansüstü Tezleri

 1. Siyasetin Cinsiyeti ve Türkiye’de Yerel Yönetimlerde Kadın Katılımı, 2018.

Akademik Faaliyetler > Yayınlar

(Diğer Bilimsel Yayınlar) Toplam: 5

Akademik Faaliyetler > Kitap - Kitap Bölümü

 1. Regime Debate and Police Order in the Post-Gezi Period, 2024.

Akademik Faaliyetler > Kongre - Konferans Katılım

 1. Modern Türkiye'de Tarih, Kültür ve Siyaset, 2019.
 2. NSRN Conference: Particularizing Secularism, Secularity and Nonreligion, 2018.

İdari Faaliyetler

 1. Öğrenci Danışmanlığı / Student Adviser, 100 -150 Öğrenci Danışmanlığı, (2022 - Devam ediyor.)
 2. Komisyon Üyesi / Member of Commission, Fakülte Disiplin Komisyonu, (2022 - Devam ediyor.)
 3. Komisyon Üyesi / Member of Commission, Kalite Komisyonu (Enstitü / Fakülte / MYO), (2022 - Devam ediyor.)
 4. Bölüm Başkanlığı / Head of Department, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, (2021 - Devam ediyor.)
 5. Ana Bilim Başkanı / Head of Department, Uluslararası İlişkiler, (2020 - Devam ediyor.)
 6. Ana Bilim Dalı Koordinatörlüğü / Coordinator of Department, Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı Koordinatörlüğü, (2020 - Devam ediyor.)

Bilimsel Üyelikler

 1. Türkiye Sosyal Araştırma Tarih Vakfı Mütevelli Heyeti Üyeliği 2021

Eğitim ve Öğretim Faaliyetleri

 1. Seminer, (Doktora / 2022-2023 Bahar)
 2. Sosyal Şiddet, (Lisans / 2022-2023 Bahar)
 3. Seminer, (Doktora / 2022-2023 Bahar)
 4. İleri Akademik Yazım, (Yüksek Lisans / 2022-2023 Bahar)
 5. Sosyalist Düşüncenin Evrimi, (Lisans / 2022-2023 Bahar)
 6. Mezuniyet Projesi II, (Lisans / 2022-2023 Bahar)
 7. Türk Dış Politikası II, (Lisans / 2022-2023 Bahar)
 8. Modern Dönem Siyasal Düşünce, (Lisans / 2022-2023 Bahar)
 9. Graduation Project II, (Lisans / 2022-2023 Bahar)
 10. Modern Political Thought, (Lisans / 2022-2023 Bahar)
 11. Kimlik Çalışmaları, (Doktora / 2022-2023 Güz)
 12. Seminer, (Doktora / 2022-2023 Güz)
 13. Küresel Siyasette Din ve Kimlik, (Yüksek Lisans / 2022-2023 Güz)
 14. Mezuniyet Projesi I, (Lisans / 2022-2023 Güz)
 15. Türk Dış Politikası I, (Lisans / 2022-2023 Güz)
 16. Şiddetin Politik Psikolojisi, (Lisans / 2022-2023 Güz)
 17. Siyaset Biliminde Araştırma Yöntemleri, (Lisans / 2022-2023 Güz)
 18. Siyaset Bilimi I, (Lisans / 2022-2023 Güz)
 19. Graduation Project I, (Lisans / 2022-2023 Güz)
 20. Political Science I, (Lisans / 2022-2023 Güz)