Aday Üsküdar | Dünyayı Değiştirmeye Var mısın? uskudar.edu.tr/aday

GZFT (SWOT) Analizi ve İyileştirme

KALİTE PROGRAMI - GZFT (SWOT) ANALİZİ ve İYİLEŞTİRME


Fakültemizin Güçlü Yönleri

 • Üniversite çapında her yıl yapılan Vizyon Toplantıları hem üniversite hem de fakültemizin kalite kültürünü içselleştirme süreçlerini derinden etkilemektedir.
 • Fakültemiz bünyesinde davranış bilimleri disiplinleri arasındaki temel odak bilim alanı Psikoloji bölümüdür. Psikoloji programımız hem şehrimizdeki diğer üniversiteler arasında hem de Fakültemiz için başlıca cazibe merkezi durumundadır.
 • Fakültemizin merkezi lokasyonu öğrenci tercihinde öncelik yaratmaktadır.
 • NP Beyin Hastanesi ile ortaklığımız, Psikoloji Bölümü öğrencilerine uygulama olanağı sunmaktadır.
 • Fakültemiz, temel bilimleri içermesi nedeniyle Üniversitemizin tüm fakültelerine Seçmeli Sosyal dersler açabilmektedir. Bu durum da akademik kadromuzun niteliksel ve niceliksel olarak büyümesine olanak sağlamaktadır. 
 • Fakültemizin derslikleri son teknoloji öğretim araçlarıyla donatılmıştır (Bilgisayarlar, projeksiyon cihazları ve akıllı tahtalar)
 • Öz Değerlendirme neticelerine göre öğrenci ve akademik-idari personel memnuniyet anket ortalama puanı 4 üzerinden 3.31 gibi yüksek bir seviyededir.
 • Fakültemiz, öğrencilere ÇAP ve YANDAL öğrenimi imkânı sunmaktadır.
 • Tüm bölümlerimizde zorunlu veya isteğe bağlı İngilizce hazırlık sınıfları bulunmaktadır.
 • Üniversitemizin ücretlendirme ve burs politikaları başarılı öğrenciler ve orta gelir grubu açısında bir cazibe merkezidir.

Fakültemizin Zayıf Yönleri

 • Psikoloji Bölümü Fakültemizin başlıca cazibe merkezi durumunda iken diğer Davranış Bilimleri disiplinlerinin henüz hedeflenen düzeye ulaşmamış olmaması.
 • Üniversitemiz ve Fakültemiz nicelik olarak kısa zamanda (7 yıl) hızla büyümüş ve öncelik verilen sağlık alanımız (Tıp Fak. ) nitelik olarak da yükselmiştir. Bu süreçte İnsan ve Davranış Bilimleri Fakültesinin niteliksel yükselişi nispeten geride kalmıştır.
 • Üniversitemiz genelinde çok sayıda ERASMUS anlaşması olmakla birlikte, ERASMUS hareketliliği istenilen seviyede değildir. Gerekli iyileştirme çalışmaları planlanmaktadır.

Fırsatlar

 • Fakültemizin bölümlerine yönelik ilgi artmaktadır.
 • Üniversitemiz ve fakültemiz eğitim-öğretim kalitesi ve mekânsal konumu sayesinde İstanbul’un prestijli üniversitelerinden biri haline gelmiştir ve prestiji artmaktadır.
 • Ortadoğu ve Afrika ülkelerinden gelen öğrenciler için üniversitemiz ilgi odağı durumundadır.

Tehditler

 • COVID-19 Süreci dolayısıyla ekonomik ve mekânın eski önemini yitirmesinden kaynaklı tehditler
 • Diğer vakıf üniversitelerinin kontenjanlarının artması
 • Türkiye’nin genel ekonomik sıkıntıları
 • İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi’nin temel bilimler içermesi dolayısıyla meslek edindiren diğer Fakültelere nispetle daha düşük istihdam olanağına sahip oluşu.
 • Geleneksel Fen-Edebiyat ve İktisadi İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde bulunan pek çok bölümün yer aldığı İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi’nin bazı bölümlerinden mezun olanların (örneğin SBUİ) gibi istihdamında bölüm aynı olmakla birlikte geleneksel Fakülte adlarının aranması (İktisadi İdari Bilimler gibi)  

İyileştirme Tedbirleri

 • Hem üniversitemiz hem de Fakültemizde Kalite Kültürünün yerleştirilmesi ve yükseltilmesine dair planlama ve çalışmaların sürekli hale getirilmesi. Bu maksatla 2019’dan bu yana çeşitli temalarla tüm Üniversite kapsamında Geleneksel Vizyon Toplantıları düzenlenmektedir.
 • Fakülte bünyesinde bulunan Psikoloji dışındaki diğer Davranış Bilimleri disiplinlerinin her birinin birer cazibe merkezi haline gelmesine yönelik plan ve uygulamaların gerçekleştirilmesi.
 • Fakültemizde 2021-2021 Öğretim Yılında yeni iki bölüm (Yönetim Bilişim Sistemleri, Mütercim Tercümanlık İngilizce) açılarak hem Fakültenin akademik kapsamının hem de disiplinlerarası öğretim olanağının genişletilmesi. 
 • Öğretim elemanlarının yetkinliklerinin ve araştırma-yayın performanslarının artırılmasına yönelik planlama ve uygulamaların planlanması.
 • Program kontenjanlarının belirlenmesinde öğrenci merkezli öğretimin uygulanabilme sınırlılıklarının göz önünde bulundurularak önlem alınması.
 • Öğrencilerin ders saatleri dışında okulda vakitlerini verimli geçirmelerini sağlayacak sosyal alanların artırılması.
Üniversitemizle ilgili “AKLINDA NE VARSA” bize sor!