Dr.Öğr. Üyesi Nihan KALKANDELER ÖZDİN

İTBF/Sosyoloji

nihan.kalkandelerozdinuskudar.edu.tr

(0216) 400 2222 4125

ORCID ID: 0000-0002-3362-363X

Citation : 8 | h-index : 2 | i10-index : 0


Araştırma Alanları

Toplumsal Cinsiyet, Kadın Çalışmaları, Dijital Şiddet, İntihar ve Yaşam Algısı, Sosyal Psikoloji, Çalışma Sosyolojisi, Aile, Gençlik ve Farklı Kültürlerde Çocukluk

Kısa Özgeçmiş

Nihan KALKANDELER, lisans ve yüksek lisans eğitimlerini Kocaeli Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümünde tamamladıktan sonra hem ikinci lisansını Sosyoloji bölümünde tamamlamış, hem de doktora eğitimine bu alanda devam etmiştir. Ankara Üniversitesi Sosyoloji Anabilim Dalında “Şiddet Sarmalındaki Kadınların İntihar Düşünce ve Eylemleri Üzerine Nitel Bir Çalışma” teziyle doktor ünvanını almıştır.
Almanya Kassel Üniversitesindeki araştırmaları sırasında toplumsal ilişkilere makro perspektiften bakabilmek ve derinlemesine sorgulayabilmek için sosyolojiye gönül veren KALKANDELER, özellikle alan araştırmalarında nitel analizlere ağırlık vermektedir. ANKA Kadın Araştırma Merkezinde Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları üzerine yaptığı araştırmaların ardından, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından desteklenen Gençlik Projeleri Destek Programı Kapsamında “İntiharla Mücadelede Danışmanlık Ağına Tutun” projesinde eğitimler vermektedir. Bunun yanı sıra Toplumsal Cinsiyet, Kadın Çalışmaları, Dijital Şiddet, İntihar ve Yaşam Algısı, Sosyal Psikoloji, Çalışma Sosyolojisi, Aile, Gençlik ve Farklı Kültürlerde Çocukluk üzerine çalışmalarına devam etmektedir.

Devamı

Öğrenim Durumu & Akademik Unvanlar

Akademik Faaliyetler > Yayınlar

(Diğer Bilimsel Yayınlar) Toplam: 6

The Changing Structure Of The Family In The Process Of Globalization And The Feminization Of Migration

Международный симпозиум «СЕМЬЯ И ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ ПОКОЛЕНИЙ» // International Symposium "A FAMILY AND CONTINUITY OF GENERATIONS» (2022)

Toplumsal Rol ve Kuşaklar Çatışmasında Dijital Devrimin Etkisi

Avrasya Üniversitesi I.Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi - IEHSC2021 (2021)

Çalışma Yaşamındaki Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği Bağlamında Biyolojik ve Kültürel Kader Algısına Yönelik Nitel Bir Değerlendirme

20. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Kongresi “Sosyal Politikada Güncel Tartışmalar” (2021)

Şiddet Gören Kadınların Karşılaştırmalı İntihar Algısı

IX.Ulusal Sosyoloji Kongresi Bildiriler Kitabı (2019)

Akademik Faaliyetler > Kitap - Kitap Bölümü

 • Türkiye Dijitalleşme ve Yalnızlık Araştırması Sonuçları, 2022.
 • Şiddet Sarmalındaki Kadınlar ve Yaşam Algıları, 2022.
 • III. Uluslararası Yalnızlık Sempozyumu Kİtabı, 2022.
 • Pandemi ve Yalnızlık - II.Uluslararası Yalnızlık Sempozyumu Kitabı, 2021.

Akademik Faaliyetler > Editörlük

 • Dijitalleşme ve Yalnızlık 3.Uluslararası Yalnızlık Sempozyumu, ISSN:, 2022.

Akademik Faaliyetler > Kongre - Konferans Katılım

 • Üsküdar Üniversitesi 4.Uluslararası Yalnızlık Sempozyumu: Aile ve Yalnızlık, 2022.
 • Toplumun Görünmeyen Yüzü Evsizlik, 2022.
 • Düzce Şehir Kimliği ve Sosyal Bütünleşme Sempozyumu, 2022.
 • III.Uluslararası Yalnızlık Sempozyumu, 2021.

İdari Faaliyetler

 • Komisyon Üyesi / Member of Commission, Eğitim Komisyonu Üyeliği (Enstitü / Fakülte / MYO), (2022 - Devam ediyor.)
 • Komisyon Üyesi / Member of Commission, Fakülte Dijital Eğitim Komisyonu, (2022 - Devam ediyor.)
 • Komisyon Başkan Yardımcısı / Vice-Chairman of Commission, Kalite Komisyon Yardımcısı, (2022 - Devam ediyor.)

BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedef Etiketleri

3 5 8 11

* ISI Web of Science Core Collection

 • Science Citation Index
 • Arts & Humanities Citation Index
 • Science Citation Index Expanded
 • Social Sciences Citation Index
 • Emerging Sources Citation Index