İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Erasmus Koordinatörlüğü

Fakülte Erasmus Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi Asil ÖZDOĞRU

Psikoloji Bölümü (Türkçe-İngilizce) Erasmus Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi Merve ÇEBİ

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Erasmus Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi Sait OCAKLI

Sosyoloji Bölümü Erasmus Koordinatörü: Doç. Dr. Barış ERDOĞAN

Felsefe Bölümü Erasmus Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi Çiğdem YAZICI

Tarih Bölümü Erasmus Koordinatörü: Dr. Öğr. Uygar AYDEMİR

Üniversitemizle ilgili “AKLINDA NE VARSA” bize sor!