Doç.Dr. Feride Zeynep GÜDER

İTBF / İF / İngilizce Mütercim ve Tercümanlık / Yeni Medya ve İletişim

feridezeynep.guderuskudar.edu.tr

(0216) 400 2222 2960

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-3244-3004

Documents : 2 | Citation : 0 | h-index : 0

Citation : 32 | h-index : 2 | i10-index : 1


Araştırma Alanları

İletişim Kuramları, İletişim Araştırmaları, Dijital Medya, Siyasal İletişim, Politik Psikoloji, Teknokültür, Eleştirel Dijital Okuryazarlık, Yapay Zeka, Arttırılmış Zeka, Algoritmik Yönetim

Araştırma Alanları İle Örtüşen BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedef Etiketleri

1 3 4 5 8 10 11 15 16

Kısa Özgeçmiş

Feride Zeynep Güder 1969 yılında Antakya’da doğdu.  İlk ve orta öğrenimini Hatay’da tamamladı. 1994 yılında Atatürk Üniversitesi, İngiliz Dili ve Eğitimi bölümünden mezun oldu. Erzincan, Erzurum, Ankara ve İstanbul’da öğretmen olarak çalıştı. 1997 yılında Trakya Üniversitesi, 1998-2016 tarihlerinde İstanbul Kültür Üniversitesi Yabancı Diller Bölümünde çalıştı ve koordinatörlük, Bölüm Başkan Yardımcılığı gibi çeşitli idari görevlerde bulundu. 

Devamı

Öğrenim Durumu & Akademik Unvanlar

Yönetilen Lisansüstü Tezleri

 1. Sağırların İletişim Nedeniyle İstihdamda Yaşadığı Sorunlar ve Çözüm Önerileri, 2023.
 2. Mekân, Zaman ve Hakikat Algıları Bağlamında Dijital Özne ve Sanal Dünya, 2023.
 3. Kültürel Miras ve Kolektif Bellek Bağlamında Toplumsal Kimlik Oluşumu: Açe-Endonezya Kültürünün Kültürel Alan Analizi,, 2023.
 4. Çocuk Cinsel İstismarı ve Medya: Türk Reality Programlarının Eleştirel Söylem Analizi, 2022.
 5. Zinde Yaşam Kültürü: Sosyal Medya İçerik Analizleri, 2022.
 6. Gelecek Dünya Tasarımları: Elon Musk'ın Söylemlerinin Analizi, 2022.
 7. İllüstrasyon Tekniği ile Hikâyelerin Görselleştirilmesi, Kayseri Develioğlu Hikâyesi Uygulaması, 2021.
 8. BM 2030 Hedefleri ve Çevreci Hareketin Siyasal Söylemlere Etkisi: Glasgow Zirvesi 2021, 2021.
 9. Dijital Kültür ve Fütürizm Paradigmaları: Yeni Dünya Düzenlerinin İnşasında Yapay Zekânın Rolü, 2021.

Akademik Faaliyetler > Yayınlar

(Diğer Bilimsel Yayınlar) Toplam: 1

Akademik Faaliyetler > Kitap - Kitap Bölümü

 1. Materyalist Bir Dünya Görüşünün Ötesinde Genişletilmiş Bir Bilime Doğru, 2023.
 2. Materyalist Bir Dünya Görüşünün Ötesinde Genişletilmiş Bir Bilime Doğru_ Bölüm 6, 2023.
 3. Ghost in the Shell: Sibernetik Bedendeki Ruhun İkilemi Üzerine, Sinema ve Ütopya: Sinemada Ütopik ve Distopik İmgeler, 2023.
 4. Ghost in the Shell: Sibernetik Bedendeki Ruhun İkilemi Üzerine, 2023.
 5. "Ghost in the Shell: Sibernetik Bedendeki Ruhun İkilemi Üzerine", 2023.
 6. Yaşamın Değeri, Çöp Bedenler ve Onurlu Ölüm Bağlamında Soylent Green Filmi’nin Analizi, 2022.
 7. New Diagnosis and Treatment Approaches to Post-Traumatic Stress Disorder, 2022.
 8. SİNEMATİK İMGELEMDE İNTİHAR-ÖTANAZİ VE ÖLÜM’ÜN ESTETİZASYONU, 2022.
 9. New Diagnosis and Treatment Approaches to Posttraumatic Stress Disorder, 2022.
 10. Dataveillance, Counterterrorism, and Sustainable Peace in the Age of Algocracy, 2022.
 11. Yaşamın Değeri, Çöp Bedenler ve Onurlu Ölüm Bağlamında Soylent Green Filmi’nin Analizi, SİNEMATİK İMGELEMDE İNTİHAR ÖTANAZİ VE ÖLÜM, 2022.
 12. Heterotopya, Heterokroni ve Metaverse: Alternatif Kaçış Yerleri ve Zamanları, Genişletilmiş Gerçeklik Ve Medya XR Teknolojileri, 2022.
 13. Dijital Teknoloji Okuryazarlığı Bağlamında Metaverse ve Ötesi: Neuralink, Nöroteknolojiler ve Algoritmik Yönetim, Alternatif Dijital Evren Metaverse, 2022.
 14. Orientalist Representations of Antakya (Antioch-on-the-Orontes) in Digital Media Narrations., 2021.
 15. Dijital Hınç Öyküleri, Kovan Zihni ve Görsel Küresel Politikalar, 2021.
 16. İKNA DİLİ VE MEDYA, 2016.
 17. GÖZETLEYEN BAKIŞ, 2016.
 18. FOUCAULT MARKSİZM VE TARİH, 2008.

Akademik Faaliyetler > Editörlük

 1. Valizimde İstanbul, Kısmetimde Toronto, Esin Akalın, ISSN:, 2023.

Akademik Faaliyetler > Kongre - Konferans Katılım

 1. 2. International Scientific Research Congress, 2023.
 2. DNC5ALED: Discourses and their Impacts on a World of Multiple Crises, University of Valencia, 2023.
 3. DIDE 2023 - 1st International Conference on English Language and Literature. “Loneliness and Isolation in Literature,”, 2023.
 4. The Third International ILTERG Conference_ Cappadocia_2-3 June 2023, 2023.
 5. 3rd Media and Society Symposium/ DIGITAL CULTURE 24-25-26 MAY 2023 , 2023.
 6. 10th International Communication Days, 2023.
 7. The 8th World Conference on Media and Mass Communication 2023, 2023.
 8. The International Symposium on Communication and Technology with its Philosophical Dimensions (ISCT-PHD) 2023, 2023.
 9. Yeni Yüzyıl’da İletişim Kongresi, 2022.
 10. 2nd International Media and Society Symposium: “Digitalization and Visual Studies"_Istinye University, 2022.
 11. 9.Uluslararası İletişim Günleri Dijital Çağda İletişim Çalışmaları Sempozyumu, 2022.
 12. Euromersive Turkey Research Showcase, 2022.
 13. IFIG 8th International Communication Days / Crisis Communication in the Digital Age Symposium, 2021.
 14. 7. Uluslarası İletişim Günleri Dijital Çağda İletişim Sempozyumu, 2020.
 15. Barcelona International Conference on Society, Humanities, 2020.
 16. Yeni Zamanlar ve Halkla İlişkiler Sempozyumu, 2019.
 17. International Symposium on Communication in the Digital Age Uluslararası Dijital Çağda İletişim Sempozyumu, 2018.
 18. 4th International Congress on Visual Culture, Rome, 2018.
 19. International Media Researches Symposium (IMS)- Ege Üniversitesi, 2018.

İdari Faaliyetler

 1. Merkez Müdür Yardımcısı / Deputy Head of Research Center, PPM Müdür Yardımcısı, (2022 - Devam ediyor.)
 2. Komisyon Üyesi / Member of Commission, Etkinlik Komisyonu, (2022 - Devam ediyor.)
 3. Komisyon Üyesi / Member of Commission, Eğitim Komisyonu (Enstitü / Fakülte / MYO), (2021 - Devam ediyor.)
 4. Komisyon Üyesi / Member of Commission, Kalite Komisyonu (Enstitü / Fakülte / MYO), (2021 - Devam ediyor.)
 5. Koordinatör / Coordinator, Bologna Bölüm Koordinatörlüğü, (2021 - 2022)
 6. Komisyon Üyesi / Member of Commission, Kalite Komisyonu (Enstitü / Fakülte / MYO), (2021 - Devam ediyor.)
 7. Öğrenci Danışmanlığı / Student Adviser, 41-50 Öğrenci Danışmanlığı, (2020 - 2022)
 8. Çalışma Grubu Koordinatörlüğü / Coordinator of Research Group, Yeni Medya ve Kent Araştırmaları Grubu, (2020 - Devam ediyor.)
 9. Komisyon Üyesi / Member of Commission, Eğitim Komisyonu (Enstitü / Fakülte / MYO), (2020 - Devam ediyor.)
 10. Çalışma Grubu Üyelikleri / Research Group Membership, Görsel Çalışmalar Araştırma Grubu, (2020 - 2022)
 11. Komisyon Başkanlığı / Head of Commission, Uluslararası Öğrenciler Akademik Komisyon Başkanlığı (Fakülte/MYO/Enstitü), (2019 - Devam ediyor.)
 12. Öğrenci Danışmanlığı / Student Adviser, 41-50 Öğrenci Danışmanlığı, (2018 - 2020)
 13. Bölüm Başkanlığı / Head of Department, Medya ve İletişim, (2018 - 2022)
 14. Komisyon Başkanlığı / Head of Commission, Staj Komisyonu (Enstitü / Fakülte / MYO), (2018 - 2019)
 15. Koordinatör / Coordinator, Erasmus Koordinatörlüğü (Enstitü / Fakülte / MYO), (2018 - 2020)
 16. Komisyon Üyesi / Member of Commission, Uluslararası Öğrenciler Akademik Komisyonu, (2018 - Devam ediyor.)
 17. Komisyon Üyesi / Member of Commission, Kalite Komisyonu (Enstitü / Fakülte / MYO), (2018 - 2019)
 18. Komisyon Üyesi / Member of Commission, Mezuniyet Komisyonu (Enstitü / Fakülte / MYO), (2018 - 2019)
 19. Komisyon Üyesi / Member of Commission, Eğitim Komisyonu (Enstitü / Fakülte / MYO), (2018 - 2019)
 20. Kurul Üyeliği / Board Member, Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği, (1999 - Devam ediyor.)

Ödüller

 1. En İyi Bildiri Ödülü, , A Comparative Study on the Transformation of Istanbul Memes in the Millennium, Awarded at the 11th International Symposium Communication in the Millenium, St. Cloud University, Minnesota, USA, , (11th International Symposium Communication in the Millenium, St. Cloud University, Minnesota, USA), 2013.
 2. En İyi Sözlü Bildiri- Best Paper Presentation Certificate, (BSSHS-20 kongre Jurisi- International Association of Humanities, Social Sciences and Management Studies), 2020.

Eğitim ve Öğretim Faaliyetleri

 1. Postmodern Teori, (Lisans / 2022-2023 Bahar)
 2. Critical Digital Literacy, (Lisans / 2022-2023 Bahar)
 3. Advanced Grammar II, (Lisans / 2022-2023 Bahar)
 4. Speaking and Presentation Skills, (Lisans / 2022-2023 Bahar)
 5. Kent Sosyolojisi, (Lisans / 2022-2023 Güz)
 6. Sanat Sosyolojisi, (Lisans / 2022-2023 Güz)
 7. Technoculture and Critical Reading, (Lisans / 2022-2023 Güz)
 8. Discourse Analysis, (Lisans / 2022-2023 Güz)