Doç.Dr. Feride Zeynep GÜDER

İF / Yeni Medya ve İletişim Bölümü / İTBF / İngilizce Mütercim ve Tercümanlık / Politik Psikoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi - Müdür Yardımcısı

feridezeynep.guderuskudar.edu.tr

(0216) 400 2222 2960

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-3244-3004

Citation : 16 | h-index : 1 | i10-index : 1


Kısa Özgeçmiş

Feride Zeynep Güder 1969 yılında Antakya’da doğdu.  İlk ve orta öğrenimini Hatay’da tamamladı. 1994 yılında Atatürk Üniversitesi, İngiliz Dili ve Eğitimi bölümünden mezun oldu. Erzincan, Erzurum, Ankara ve İstanbul’da öğretmen olarak çalıştı. 1997 yılında Trakya Üniversitesi, 1998-2016 tarihlerinde İstanbul Kültür Üniversitesi Yabancı Diller Bölümünde çalıştı ve koordinatörlük, Bölüm Başkan Yardımcılığı gibi çeşitli idari görevlerde bulundu. 

Devamı

Öğrenim Durumu & Akademik Unvanlar

Yönetilen Lisansüstü Tezleri

 • Zinde Yaşam Kültürü: Sosyal Medya İçerik Analizleri, 2022.
 • Gelecek Dünya Tasarımları: Elon Musk'ın Söylemlerinin Analizi, 2022.
 • İllüstrasyon Tekniği ile Hikâyelerin Görselleştirilmesi, Kayseri Develioğlu Hikâyesi Uygulaması, 2021.
 • BM 2030 Hedefleri ve Çevreci Hareketin Siyasal Söylemlere Etkisi: Glasgow Zirvesi 2021, 2021.
 • Dijital Kültür ve Fütürizm Paradigmaları: Yeni Dünya Düzenlerinin İnşasında Yapay Zekânın Rolü, 2021.

Akademik Faaliyetler > Kitap - Kitap Bölümü

 • Yaşamın Değeri, Çöp Bedenler ve Onurlu Ölüm Bağlamında Soylent Green Filmi’nin Analizi, 2022.
 • Sinematik İmgelemde İntihar-Ötanazi ve Ölüm’ün Estetizasyonu, 2022.
 • SİNEMATİK İMGELEMDE İNTİHAR-ÖTANAZİ VE ÖLÜM’ÜN ESTETİZASYONU, 2022.
 • Dataveillance, Counterterrorism, and Sustainable Peace in the Age of Algocracy, 2022.
 • HETEROTOPYA, HETEROKRONİ VE METAVERSE: ALTERNATİF KAÇIŞ YERLERİ VE ZAMANLARI, Genişletilmiş Gerçeklik ve Medya XR Teknolojileri, 2022.
 • DİJİTAL TEKNOLOJİ OKURYAZARLIGI BAĞLAMINDA METAVERSE VE ÖTESİ: NEURALİNK, NÖROTEKNOLOJİLER VE ALGORİTMİK YÖNETİM, Alternatif Dijital Evren Metaverse, 2022.
 • Orientalist Representations of Antakya (Antioch-on-the-Orontes) in Digital Media Narrations., 2021.
 • Dijital Hınç Öyküleri, Kovan Zihni ve Görsel Küresel Politikalar, 2021.
 • İKNA DİLİ VE MEDYA, 2016.
 • GÖZETLEYEN BAKIŞ, 2016.
 • FOUCAULT MARKSİZM VE TARİH, 2008.

Akademik Faaliyetler > Kongre - Konferans Katılım

 • Yeni Yüzyıl’da İletişim Kongresi, 2022.
 • 2nd International Media and Society Symposium: “Digitalization and Visual Studies"_Istinye University, 2022.
 • 9.Uluslararası İletişim Günleri Dijital Çağda İletişim Çalışmaları Sempozyumu, 2022.
 • Euromersive Turkey Research Showcase, 2022.
 • IFIG 8th International Communication Days / Crisis Communication in the Digital Age Symposium, 2021.
 • 7. Uluslarası İletişim Günleri Dijital Çağda İletişim Sempozyumu, 2020.
 • Barcelona International Conference on Society, Humanities, 2020.
 • Yeni Zamanlar ve Halkla İlişkiler Sempozyumu, 2019.
 • International Symposium on Communication in the Digital Age Uluslararası Dijital Çağda İletişim Sempozyumu, 2018.
 • 4th International Congress on Visual Culture, Rome, 2018.
 • International Media Researches Symposium (IMS)- Ege Üniversitesi, 2018.

İdari Faaliyetler

 • Merkez Müdür Yardımcısı / Deputy Head of Research Center, PPM Müdür Yardımcısı, (2022 - Devam ediyor.)
 • Komisyon Üyesi / Member of Commission, Etkinlik Komisyonu, (2022 - Devam ediyor.)
 • Komisyon Üyesi / Member of Commission, Eğitim Komisyonu Üyeliği (Enstitü / Fakülte / MYO), (2021 - Devam ediyor.)
 • Komisyon Üyesi / Member of Commission, Kalite Komisyonu Üyeliği (Enstitü / Fakülte / MYO), (2021 - Devam ediyor.)
 • Koordinatör / Coordinator, Bologna Bölüm Koordinatörlüğü, (2021 - 2022)
 • Komisyon Üyesi / Member of Commission, Kalite Komisyonu Üyeliği (Enstitü / Fakülte / MYO), (2021 - Devam ediyor.)
 • Öğrenci Danışmanlığı / Student Adviser, 41-50 Öğrenci Danışmanlığı, (2020 - 2022)
 • Çalışma Grubu Koordinatörlüğü / Coordinator of Research Group, Yeni Medya ve Kent Araştırmaları Grubu, (2020 - Devam ediyor.)
 • Komisyon Üyesi / Member of Commission, Eğitim Komisyonu Üyeliği (Enstitü / Fakülte / MYO), (2020 - Devam ediyor.)
 • Çalışma Grubu Üyelikleri / Research Group Membership, Görsel Çalışmalar Araştırma Grubu, (2020 - 2022)
 • Komisyon Başkanlığı / Head of Commission, Uluslararası Öğrenciler Akademik Komisyon Başkanlığı (Fakülte/MYO/Enstitü), (2019 - Devam ediyor.)
 • Öğrenci Danışmanlığı / Student Adviser, 41-50 Öğrenci Danışmanlığı, (2018 - 2020)
 • Bölüm Başkanlığı / Head of Department, Medya ve İletişim, (2018 - 2022)
 • Komisyon Başkanlığı / Head of Commission, Staj Komisyonu (Enstitü / Fakülte / MYO), (2018 - 2019)
 • Koordinatör / Coordinator, Erasmus Koordinatörlüğü (Enstitü / Fakülte / MYO), (2018 - 2020)
 • Komisyon Üyesi / Member of Commission, Uluslararası Öğrenciler Akademik Komisyonu, (2018 - Devam ediyor.)
 • Komisyon Üyesi / Member of Commission, Kalite Komisyonu Üyeliği (Enstitü / Fakülte / MYO), (2018 - 2019)
 • Komisyon Üyesi / Member of Commission, Mezuniyet Komisyonu Üyeliği (Enstitü / Fakülte / MYO), (2018 - 2019)
 • Komisyon Üyesi / Member of Commission, Eğitim Komisyonu Üyeliği (Enstitü / Fakülte / MYO), (2018 - 2019)
 • Kurul Üyeliği / Board Member, Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği, (1999 - Devam ediyor.)

Ödüller

 • En İyi Sözlü Bildiri- Best Paper Presentation Certificate, (BSSHS-20 kongre Jurisi- International Association of Humanities, Social Sciences and Management Studies), 2020.
 • En İyi Bildiri Ödülü, , A Comparative Study on the Transformation of Istanbul Memes in the Millennium, Awarded at the 11th International Symposium Communication in the Millenium, St. Cloud University, Minnesota, USA, , (11th International Symposium Communication in the Millenium, St. Cloud University, Minnesota, USA), 2013.

Eğitim ve Öğretim Faaliyetleri

 • Popüler Kültür ve Mizah, (Yüksek Lisans / 2019-2020 Güz)
 • Alternatif Medya, (Lisans / 2019-2020 Güz)
 • İletişim Kuramları, (Lisans / 2019-2020 Güz)
 • İletişim Kuramları, (Lisans / 2019-2020 Güz)
 • İletişim Kuramları, (Lisans / 2019-2020 Güz)
 • İletişim Kuramları, (Lisans / 2019-2020 Güz)
 • Medya ve İdeoloji, (Lisans / 2018-2019 Bahar)
 • Kültürlerarası İletişim, (Lisans / 2018-2019 Bahar)
 • İletişim Psikolojisi, (Lisans / 2018-2019 Bahar)
 • Kişilerarası İletişim, (Lisans / 2018-2019 Bahar)

BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedef Etiketleri

1 2 3 4 8 10 16

* ISI Web of Science Core Collection

 • Science Citation Index
 • Arts & Humanities Citation Index
 • Science Citation Index Expanded
 • Social Sciences Citation Index
 • Emerging Sources Citation Index