Facebook Pixel Code
Üsküdar ÜniversitesiKapat

Dr.Öğr. Üyesi Oğuz TAN

Tıp Fakültesi - Ruh Sağlığı ve Hastalıkları ABD / İTBF / Psikoloji (İngilizce) / NPSUAM Müdürü

oguz.tanuskudar.edu.tr

(0216) 418 15 00

ORCID ID:

Citation : 118 | h-index : 5 | i10-index : 3

Kısa Özgeçmiş

YÖK Formatlı CV

Öğrenim Durumu & Akademik Unvanlar


Yönetilen Lisansüstü Tezleri


 • Diyet , vücut algısı, umut ve kişilerarası duyarlılık arasındaki ilişki, 2018.
 • Evlilikte çatışma çözüm stilleri ve evlilik uyum ilişkisinin incelenmesi, 2018.
 • Obsesif-kompulsif bozukluk ve panik bozukluk tanısı almış yetişkin bireylerde anne-baba tutum farklılıklarının incelenmesi, tanı almamış bireylerle karşılaştırılması, 2018.
 • Üniversite öğrencilerinde duygu düzenleme güçlüğü ve sosyal kaygı arasındaki ilişkinin araştırılması, 2018.
 • Fiziksel engelli bireylerde özyeterlilik, öfke ve yalnızlık düzeyleri arasındaki ilişki, 2018.
 • Çocuk yetiştirme tutumlarının çalışan ve çalışmayan annelerdeki obsesif-kompülsif belirtiler ve obsesif inanışlar ile ilişkisi, 2018.
 • Psikologlarda benlik saygısının romantik ilişkilere yönelik akılcı olmayan inançlar ve ilişkide güven üzerindeki etkisinin incelenmesi, 2018.
 • Üsküdar Üniversitesi öğrencilerinde saldırganlık ve akademik öz-yeterlik arasındaki ilişkinin incelenmesi, 2018.
 • Üniversite öğrencilerinde bilişsel esneklik ile stresle başa çıkma becerileri arasındaki ilişkinin araştırılması, 2018.
 • Üsküdar Üniversitesi öğrencilerinde internet bağımlılığı ve öfke arasındaki ilişkinin incelenmesi, 2018.

Akademik Faaliyetler > Yayınlar

(ISI Web of Science Core Collection *)

Toplam: 19
'Cocukluk Cagi Travmasi ile Obsesif-Kompulsif Bozukluk, Komorbid Dikkat Eksikligi Hiperaktivite Bozuklugu ve Durtusellik Arasindaki Iliski

(2019)

ARCHIVES OF NEUROPSYCHIATRY
Smoking Prevalence, Nicotine Dependence and Impulsivity in Obsessive Compulsive Disorder

(2018)

International Journal of Mental health and Addiction
The impact of high-frequency repetitive transcranial magnetic stimulation on executive functioning of drug-free patients with treatment-resistant depression

(2017)

PSYCHIATRY AND CLINICAL PSYCHOPHARMACOLOGY
Seasonal mood changes in patients with obsessive compulsive disorder

(2017)

PSYCHIATRY RESEARCH
Decreased Global Field Synchronization of Multichannel Frontal EEG Measurements in Obsessive Compulsive Disorders

(2017)

Medical and Biological Engineering and Computing
Kronik rezidüel şizofrenide EEG kompleksitesi ve frekansı

(2016)

Anadolu Psikiyatri Dergisi
Obsessive-compulsive Adults with and without Childhood ADHD Symptoms

(2016)

Attention Deficit and Hyperactivity Disorders
EEG complexity and frequency in chronic residual schizophrenia

(2016)

Anadolu Psikiyatri Dergisi
A hybrid artificial intelligence method to classify trichotillomania and obsessive compulsive disorder

(2015)

Neurocomputing
Combining transcranial magnetic stimulation and cognitive-behavioral therapy in treatment resistant obsessive-compulsive disorder

(2015)

Anadolu Psikiyatri Dergisi
Seasonal mood changes in patients with obsessive-compulsive disorder

(2015)

Psychiatry Research
EEG power, cordance and coherence differences between unipolar and bipolar depression

(2015)

JOURNAL OF AFFECTIVE DISORDERS
Symptom Dimensions, Smoking and Impulsiveness in Obsessive-Compulsive Disorder

(2015)

Psychiatr Danub
Classification of obsessive-compulsive disorder by EEG complexity and hemispheric dependency measures

(2015)

International Journal of Neural Systems
Feature Selection and Classification of Electroencephalographic Signals

(2014)

Clinical EEG and Neuroscience
Combining transcranial magnetic stimulation and cognitive-behavioral therapy in treatment resistant obsessive-compulsive disorder

(2014)

Anadolu Psikiyatri Dergisi
Seizure in a patient receiving transcranial magnetic stimulation treatment

(2013)

ANADOLU PSIKIYATRI DERGISI-ANATOLIAN JOURNAL OF PSYCHIATRY
Transcranial magnetic stimulation for treating depression in elderly patients

(2013)

NEUROPSYCHIATRIC DISEASE AND TREATMENT
Efficacy of high frequency repetitive transcranial magnetic stimulation in treatment resistant depression

(2012)

Clinical EEG and Neuroscience

Akademik Faaliyetler > Yayınlar

(Diğer Bilimsel Yayınlar)

Toplam: 8
The predictors of occupational disability in obsessive-compulsive disorder in a large clinical sample

(2019)

Annals of Medical Research
Bipolar Bozuklukta Transkraniyal Manyetik Uyarım Tedavisi

(2017)

Türkiye Klinikleri Psikiyatri Özel Konular - Transkraniyal Manyetik Uyarım
The correlations of nicotine addiction with the levels of impulsiveness, depression and anxiety in obsessive-compulsive patients

(2014)

Journal of Dependence
Comparison of effects of bright light therapy alone or combined with fluoxetine on severity of depression circadian rhythms mood disturbance and sleep quality in patients with non-seasonal depression

(2013)

Chronophysiology oand Therapy
Comparison of effects of bright light therapy alone or combined with fluoxetine on severity of depression, circadian rhythms, mood disturbance, and sleep quality in patients with non-seasonal depression.

(2013)

ChronoPhysiology and Therapy
Transkraniyal manyetik uyarım tedavisi sırasında ortaya çıkan nöbet

(2013)

Anadolu Psikiyatri Dergisi
Exacerbation of Obsessions With Modafinil in 2 Patients With Medication-Responsive Obsessive-Compulsive Disorder

(2008)

Primary Care Companion to the Journal Clinical Psychiatry
Antidepressant Effect of 58 Sessions of rTMS in a Pregnant Woman With Recurrent Major Depressive Disorder: A Case Report

(2008)

The Primary Care Companion

Akademik Faaliyetler > Kitap - Kitap Bölümü


Kitap Adı Yıl
Temel ve Klinik Psikiyatri 2018
Fonksiyonun Cerrahi Anatomisi 2018

Akademik Faaliyetler > Kongre - Konferans Katılım


Toplam: 5
Kongre - Konferans Adı Kongre Tarihi
ECNS Conference 09 / 2018
8th World Congress of Psychiatry,Vienna, published in The World Journal of Biological Psychiatry 01 / 2005
8th World Congress of Psychiatry, Vienna, published in The World Journal of Biological Psychiatry 01 / 2005
6th Annual Conference of the EEG and Clinical Neuroscience Society (ECNS) and Joint Meeting with the International Society for Neuroimaging in Psychiatry (ISNIP), California 01 / 2004
6th Annual Conference of the EEG and Clinical Neuroscience Society (ECNS) and Joint Meeting with the International Society for Neuroimaging in Psychiatry (ISNIP) 01 / 2004

Eğitim ve Öğretim Faaliyetleri


Akademik Yıl Dönem Dersin Adı Dersin Türü
2017-2018 Bahar Psychotherapeutic Interview Techniques Lisans
2017-2018 Bahar Selective Topics in Clinical Psychology Lisans
2017-2018 Bahar Psikopatoloji ve Psikofarmakolojik Yaklaşımlar ve Nöromodülasyon Teknikleri Lisansustu
2017-2018 Bahar Psikopatoloji ve Psikofarmakolojik Yaklaşımlar ve Nöromodülasyon Teknikleri Lisansustu
2018-2019 Güz Davranışın Psikofizyolojik Temelleri Lisansustu
2018-2019 Güz Davranışın Psikofizyolojik Temelleri Lisansustu
2018-2019 Güz Psikopatoloji ve Psikofarmakolojik Yaklaşımlar ve Nöromodülasyon Teknikleri Lisansustu

* ISI Web of Science Core Collection

 • Science Citation Index
 • Arts & Humanities Citation Index
 • Science Citation Index Expanded
 • Social Sciences Citation Index
 • Emerging Sources Citation Index