Doç.Dr. Oğuz TAN

Tıp Fakültesi - Ruh Sağlığı ve Hastalıkları ABD / İTBF / Psikoloji (İngilizce) / NPSUAM Müdürü

oguz.tanuskudar.edu.tr

(0216) 418 15 00

Citation : 132 | h-index : 5 | i10-index : 4


Kısa Özgeçmiş

Öğrenim Durumu & Akademik Unvanlar

Yönetilen Lisansüstü Tezleri

 • Diyet , vücut algısı, umut ve kişilerarası duyarlılık arasındaki ilişki, 2018.
 • Evlilikte çatışma çözüm stilleri ve evlilik uyum ilişkisinin incelenmesi, 2018.
 • Obsesif-kompulsif bozukluk ve panik bozukluk tanısı almış yetişkin bireylerde anne-baba tutum farklılıklarının incelenmesi, tanı almamış bireylerle karşılaştırılması, 2018.
 • Üniversite öğrencilerinde duygu düzenleme güçlüğü ve sosyal kaygı arasındaki ilişkinin araştırılması, 2018.
 • Fiziksel engelli bireylerde özyeterlilik, öfke ve yalnızlık düzeyleri arasındaki ilişki, 2018.
 • Çocuk yetiştirme tutumlarının çalışan ve çalışmayan annelerdeki obsesif-kompülsif belirtiler ve obsesif inanışlar ile ilişkisi, 2018.
 • Psikologlarda benlik saygısının romantik ilişkilere yönelik akılcı olmayan inançlar ve ilişkide güven üzerindeki etkisinin incelenmesi, 2018.
 • Üsküdar Üniversitesi öğrencilerinde saldırganlık ve akademik öz-yeterlik arasındaki ilişkinin incelenmesi, 2018.
 • Üniversite öğrencilerinde bilişsel esneklik ile stresle başa çıkma becerileri arasındaki ilişkinin araştırılması, 2018.
 • Üsküdar Üniversitesi öğrencilerinde internet bağımlılığı ve öfke arasındaki ilişkinin incelenmesi, 2018.

Akademik Faaliyetler > Yayınlar

(ISI Web of Science Core Collection *) Toplam: 22

Smoking Prevalence, Nicotine Dependence and Impulsivity in Obsessive Compulsive Disorder

International Journal of Mental health and Addiction (2018)

Obsessive-compulsive Adults with and without Childhood ADHD Symptoms

Attention Deficit and Hyperactivity Disorders (2016)

Seizure in a patient receiving transcranial magnetic stimulation treatment

ANADOLU PSIKIYATRI DERGISI-ANATOLIAN JOURNAL OF PSYCHIATRY (2013)

Akademik Faaliyetler > Yayınlar

(Diğer Bilimsel Yayınlar) Toplam: 8

Akademik Faaliyetler > Kitap - Kitap Bölümü

 • Temel ve Klinik Psikiyatri, 2018.
 • Fonksiyonun Cerrahi Anatomisi, 2018.

Akademik Faaliyetler > Kongre - Konferans Katılım

 • ECNS Conference, 2018.
 • 2. Eurasian Biological Psychiatry Congress, 2014.
 • 8th World Congress of Psychiatry,Vienna, published in The World Journal of Biological Psychiatry, 2005.
 • 8th World Congress of Psychiatry, Vienna, published in The World Journal of Biological Psychiatry, 2005.
 • 6th Annual Conference of the EEG and Clinical Neuroscience Society (ECNS) and Joint Meeting with the International Society for Neuroimaging in Psychiatry (ISNIP), California, 2004.
 • 6th Annual Conference of the EEG and Clinical Neuroscience Society (ECNS) and Joint Meeting with the International Society for Neuroimaging in Psychiatry (ISNIP), 2004.

Eğitim ve Öğretim Faaliyetleri

 • Psikopatoloji ve Psikofarmakolojik Yaklaşımlar ve Nöromodülasyon Teknikleri, (Yüksek Lisans / 2019-2020 Güz)
 • Davranışın Psikofizyolojik Temelleri, (Yüksek Lisans / 2019-2020 Güz)
 • Davranışın Psikofizyolojik Temelleri, (Yüksek Lisans / 2019-2020 Güz)
 • Psikopatoloji ve Psikofarmakolojik Yaklaşımlar ve Nöromodülasyon Teknikleri, (Yüksek Lisans / 2018-2019 Bahar)
 • Psikopatoloji ve Psikofarmakolojik Yaklaşımlar ve Nöromodülasyon Teknikleri, (Yüksek Lisans / 2018-2019 Bahar)
 • Davranışın Psikofizyolojik Temelleri, (Yüksek Lisans / 2018-2019 Bahar)

* ISI Web of Science Core Collection

 • Science Citation Index
 • Arts & Humanities Citation Index
 • Science Citation Index Expanded
 • Social Sciences Citation Index
 • Emerging Sources Citation Index