Doç.Dr. Barış Önen ÜNSALVER

Tıp Fakültesi - Ruh Sağlığı ve Hastalıkları ABD / İTBF - Psikoloji / SHMYO - Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik

baris.unsalveruskudar.edu.tr

(0216) 418 15 00

ORCID ID: 0000 0002 3195 7564

Kısa Özgeçmiş

1977 yılında İstanbul'da doğdu. 1995 yılında Kadıköy Anadolu Lisesi'nden mezun oldu. 2001 yılında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nden mezun oldu ve 2006 yılında aynı fakültede Psikiyatri uzmanı oldu. 2006 ve 2009 yılları arasında Kastamonu Devlet Hastanesi'nde psikiyatri uzmanı olarak devlet hizmet yükümlülüğünü yerine getirdi. Kendi isteğiyle devlet memurluğundan ayrıldı. Halen NPFeneryolu Polikliniği'nde Psikiyatri Uzmanı olarak çalışmaktadır. Psikiyatri alanında yerli ve yabancı çeşitli makaleleri, kitap bölümleri ve İngilizce'den Türkçe'ye çevirileri bulunmaktadır.

Devamı

Öğrenim Durumu & Akademik Unvanlar

Yönetilen Lisansüstü Tezleri

 • Zihin kuramı becerisi ve yalnızlık arasındaki ilişkinin incelenmesi, 2018.
 • Üniversite öğrencilerinin psikoterapi hakkındaki düşüncelerinin sosyal damgalanma ve cinsiyet ile ilişkisi, 2018.
 • Anksiyete bozukluğu bulgularında ölüm anksiyetesinin sıklığının incelenmesi, 2018.
 • 45 yaş üstü bireylerdeki internet bağımlılığının beş faktör kişilik özelliklerinden nörotizm ile korelasyonunun araştırılması ve bazı sosyo-demografik özelliklere göre incelenmesi, 2018.
 • Diyaliz hastalarının eşlerinin empatik eğilim ve empatik becerisi ile diyaliz hastalarının hayat kalitesi arasındaki ilişki, 2018.
 • Müslümanlarda bağlanma ve tanrı algısı, 2018.
 • İç-dış denetim odağı ve psikolojik iyi oluş ve depresif belirtiler arasındaki ilişki, 2018.

Akademik Faaliyetler > Yayınlar

(ISI Web of Science Core Collection *) Toplam: 26

Vaccination and Immunotherapy for Major Depression

Advances in Experimental Medicine and Biology (2021)

CONNECTOME or COLLECTOME? A NEUROPHILOSOPHICAL Perspective

Integrative Psychological and Behavioral Science (2020)

Immune-Kynurenine Pathways and the Gut Microbiota-Brain Axis in Anxiety Disorders

Advances in Experimental Medicine and Biology (2020)

Neuroinflammation, Gut-Brain Axis and Depression

Psychiatry Investigation (2020)

Psychobiotics.

Advances in Experimental Medicine and Biology (2019)

The psycho-periodic cube

Medical Hypotheses (2019)

Pathological gambling due to aripiprazole: Two cases.

West İndian Medical Journal (2018)

Gut-brain axis and psychiatric disorders.

Current Psychiatry Reviews. (2018)

Hyperamylasemia Related to Sertraline.

Korean J Fam Med (2016)

Akademik Faaliyetler > Yayınlar

(Diğer Bilimsel Yayınlar) Toplam: 21

A Neurophilosophical Thesis About Consciousness

Journal of Mind and Behavior (2020)

Benlik Gelişiminin Nöropsikolojik Temelleri.

Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar (2018)

Transcranial Magnetic Stimulation in the Treatment of Major Depressive Disorder

Turkiye Klinikleri Psychiatry-Special Topics (2017)

Sertraline induced angioedema

The Journal of Neurobehavioral Sciences (2014)

Basic Principles of Interpersonal Social Rhythm Therapy in Bipolar Disorder

Psikiyatride Guncel Yaklasimlar - Current Approaches in Psychiatry (2013)

Akademik Faaliyetler > Kitap - Kitap Bölümü

 • Psychobiotics, in Frontiers in Psychiatry, 2019.
 • Neurophotonics and Brain Mapping, 2017.

Akademik Faaliyetler > Editörlük

 • Gut Microbiota Brain Axis, ISSN:, 2019.

Akademik Faaliyetler > Kongre - Konferans Katılım

 • 12.Ulusal Bağımlılık Kongresi, 2018.
 • 12. Ulusal Bağımlılık Kongresi, 2018.
 • IWSC 2018 International Conference on Contemporary Women's Studies, 2018.
 • Munich Neurophysiology Conference, Annual Meeting of ECNS,ISNIP and ISBET,, 2015.
 • ECNS ISBET-ISNIP-EPIC Conference, Bristol, USA,, 2012.
 • . ECNS-ISBET ISNIP-EPIC Conference, Bristol, USA, 2012.

Eğitim ve Öğretim Faaliyetleri

 • Creativity and Neuroscience, (Yüksek Lisans / 2021-2022 Bahar)
 • Psikiyatrik Bozukluklarda Ergoterapi, (Lisans / 2021-2022 Bahar)
 • Clinical Psychology I, (Lisans / 2021-2022 Güz)
 • Kognitif Sistemler, (Doktora / 2021-2022 Güz)

* ISI Web of Science Core Collection

 • Science Citation Index
 • Arts & Humanities Citation Index
 • Science Citation Index Expanded
 • Social Sciences Citation Index
 • Emerging Sources Citation Index