Facebook Pixel Code
Üsküdar ÜniversitesiKapat

Dr.Öğr. Üyesi Barış Önen ÜNSALVER

Tıp Fakültesi - Ruh Sağlığı ve Hastalıkları ABD / İTBF - Psikoloji / SHMYO - Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik

baris.unsalveruskudar.edu.tr

(0216) 418 15 00

ORCID ID: 0000 0002 3195 7564

Kısa Özgeçmiş

YÖK Formatlı CV

1977 yılında İstanbul'da doğdu. 1995 yılında Kadıköy Anadolu Lisesi'nden mezun oldu. 2001 yılında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nden mezun oldu ve 2006 yılında aynı fakültede Psikiyatri uzmanı oldu. 2006 ve 2009 yılları arasında Kastamonu Devlet Hastanesi'nde psikiyatri uzmanı olarak devlet hizmet yükümlülüğünü yerine getirdi. Kendi isteğiyle devlet memurluğundan ayrıldı. Halen NPFeneryolu Polikliniği'nde Psikiyatri Uzmanı olarak çalışmaktadır. Psikiyatri alanında yerli ve yabancı çeşitli makaleleri, kitap bölümleri ve İngilizce'den Türkçe'ye çevirileri bulunmaktadır.

Devamı

Yönetilen Lisansüstü Tezleri


 • Zihin kuramı becerisi ve yalnızlık arasındaki ilişkinin incelenmesi, 2018.
 • Üniversite öğrencilerinin psikoterapi hakkındaki düşüncelerinin sosyal damgalanma ve cinsiyet ile ilişkisi, 2018.
 • Anksiyete bozukluğu bulgularında ölüm anksiyetesinin sıklığının incelenmesi, 2018.
 • 45 yaş üstü bireylerdeki internet bağımlılığının beş faktör kişilik özelliklerinden nörotizm ile korelasyonunun araştırılması ve bazı sosyo-demografik özelliklere göre incelenmesi, 2018.
 • Diyaliz hastalarının eşlerinin empatik eğilim ve empatik becerisi ile diyaliz hastalarının hayat kalitesi arasındaki ilişki, 2018.
 • Müslümanlarda bağlanma ve tanrı algısı, 2018.
 • İç-dış denetim odağı ve psikolojik iyi oluş ve depresif belirtiler arasındaki ilişki, 2018.

Akademik Faaliyetler > Yayınlar

(ISI Web of Science Core Collection *)

Toplam: 21
Entropy: A Promising EEG Biomarker Dichotomizing Subjects With Opioid Use Disorder and Healthy Controls
Clinical EEG and Neuroscience (2020)
Psychobiotics.
Advances in Experimental Medicine and Biology (2019)
Aspects of cognitive performance relating to Theory of Mind (ToM) among people diagnosed with Post-Traumatic Stress Disorder (PTSD)
Neuropsychiatric Disease and Treatment (2019)
The psycho-periodic cube
Medical Hypotheses (2019)
Pathological gambling due to aripiprazole: Two cases.
West İndian Medical Journal (2018)
Binomial Logistic Regression and Artificial Neural Network Methods to Classify Opioid Dependent Subjects and Control Group Using Quantitative EEG Power Measures
Clinical EEG and Neuroscience (2018)
Group art therapy for the management of fear of childbirth
ARTS IN PSYCHOTHERAPY (2018)
Gut-brain axis and psychiatric disorders.
Current Psychiatry Reviews. (2018)
Polydipsia as a Precursor of Manic Episode in Bipolar Affective Disorder Patients with Alcohol Use Disorder.
Clin Psychopharmacol Neurosci. (2018)
Seasonal mood changes in patients with obsessive compulsive disorder
PSYCHIATRY RESEARCH (2017)
The Soul, as an Uninhibited Mental Activity, is Reduced into Consciousness by Rules of Quantum Physics
Integrative Psychological and Behavioral Science (2017)
Neural synchronization as a hypothetical explanation of the psychoanalytic unconscious.
Consciousness and Cognition (2016)
A case of galactorrhea during paroxetine treatment.
Int J Psychiatry Med. (2016)
Psoriasis and depression. A reply to “in psoriasis, levels of hope and quality of life are linked”.
Archives Dermatological Research (2016)
Hyperamylasemia Related to Sertraline.
Korean J Fam Med (2016)
Neural synchronization as a hypothetical explanation of the psychoanalytic unconscious
Consciousness and Cognition (2015)
Combining transcranial magnetic stimulation and cognitive-behavioral therapy in treatment resistant obsessive-compulsive disorder
Anadolu Psikiyatri Dergisi (2015)
The Contribution of the Cerebellum in the Hierarchial Development of the Self
Cerebellum (2015)
The reduction of the demand of nicotine due to pregabalin and gabapentin: two cases.
West İndian Medical Journal (2015)
Psychotic and depressive symptoms after gabapentin treatment.
Int J Psychiatry Med. (2015)
The Relationship between Aggression and Serum Thyroid Hormone Level in Individuals Diagnosed with Antisocial Personality Disorder
Nöropsikiyatri Dergisi (2014)

Akademik Faaliyetler > Yayınlar

(Diğer Bilimsel Yayınlar)

Toplam: 18
Therapeutic Potential of the Microbiome in the Treatment of Neuropsychiatric Disorders.
Medical Sciences (2019)
A study of compulsive buying disorder comorbidity in psychiatric outpatients attending a foundation university outpatient clinic
Medicine Science (2018)
Prevalence of Bipolar Spectrum disorders in migraine patients
Agri (2018)
Tingling in tongue due to alprazolam and paroxetine-induced hypergabaergic activity
The European Research Journal (2018)
DOĞUM KORKUSU VE SOSYAL DESTEK DÜZEYİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: BİR GÖZDEN GEÇİRME VE PİLOT ÇALIŞMA
THE JOURNAL OF NEUROBEHAVIORAL SCIENCES (2018)
Benlik Gelişiminin Nöropsikolojik Temelleri.
Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar (2018)
Transcranial Magnetic Stimulation in the Treatment of Major Depressive Disorder
Turkiye Klinikleri Psychiatry-Special Topics (2017)
Persistent Lingual Dyskinesia and Protrusion Due To Clomipramine and Risperidone
JNBS (2016)
The relationship between aggression and serum thyroid hormone level in individuals diagnosed with antisocial personality disorder.
Noropsikiyatri Arsivi-Archives of Neuropsychiatry (2016)
Repeated transcranial magnetic stimulation as a successful augmentation strategy in a patient with first episode psychosis.
The Journal of Neurobehavioral Sciences (2016)
Long term use of escitalopram and high level of carcinoembryonic antigen (CEA).
Korean J Fam Med (2016)
Medial cranial fossa meningioma diagnosed as mixed anxiety disorder with dissociative symptoms and vertigo.
Case Reports in Psychiatry. (2016)
Extensive frontal grey matter volume reduction related to a possible sequelae of encephalitis.
BMJ Case Rep (2015)
Lithium-induced cortical atrophy and cognitive dysfunction
BMJ Case Reports (2014)
The correlations of nicotine addiction with the levels of impulsiveness, depression and anxiety in obsessive-compulsive patients
Journal of Dependence (2014)
Is there a relationship between bupropion plasma levels and blood pressure increase?
Scholars Academic Journal of Pharmacy (2014)
Sertraline induced angioedema
The Journal of Neurobehavioral Sciences (2014)
Adverse effects of transcranial direct current stimulation TDCS in a group of psychiatric patients
Scholars Journal of Applied Medical Sciences (2014)

Akademik Faaliyetler > Kitap - Kitap Bölümü


Kitap Adı Yıl
Psychobiotics, in Frontiers in Psychiatry 2019
Neurophotonics and Brain Mapping 2017

Akademik Faaliyetler > Kongre - Konferans Katılım


Toplam: 6
Kongre - Konferans Adı Kongre Tarihi
12.Ulusal Bağımlılık Kongresi 11 / 2018
12. Ulusal Bağımlılık Kongresi 11 / 2018
IWSC 2018 International Conference on Contemporary Women's Studies 03 / 2018
Munich Neurophysiology Conference, Annual Meeting of ECNS,ISNIP and ISBET, 09 / 2015
ECNS ISBET-ISNIP-EPIC Conference, Bristol, USA, 01 / 2012
. ECNS-ISBET ISNIP-EPIC Conference, Bristol, USA 01 / 2012

Eğitim ve Öğretim Faaliyetleri


Akademik Yıl Dersin Adı Dersin Türü
2019-2020 GÜZ Clinical Psychology I Lisans
2019-2020 GÜZ Psikodiagnostik Testler Lisansustu
2019-2020 GÜZ Psikodiagnostik Testler Lisansustu
2019-2020 GÜZ Psikodiagnostik Testler Lisansustu
2019-2020 GÜZ İleri Psikopatoloji (Çocuk-Ergen-Yetişkin) Lisansustu
2018-2019 BAHAR Psikopatoloji ve Psikofarmakolojik Yaklaşımlar ve Nöromodülasyon Teknikleri Lisansustu
2018-2019 BAHAR Psikopatoloji ve Psikofarmakolojik Yaklaşımlar ve Nöromodülasyon Teknikleri Lisansustu
2017-2018 BAHAR Psikodiagnostik Testler Lisansustu
2017-2018 BAHAR Psikodiagnostik Testler Lisansustu
2017-2018 BAHAR Psikodiagnostik Testler Lisansustu
2017-2018 BAHAR Psikodiagnostik Testler Lisansustu
2017-2018 BAHAR İleri Psikopatoloji (Çocuk-Ergen-Yetişkin) Lisansustu
2018-2019 GÜZ İleri Psikopatoloji (Çocuk-Ergen-Yetişkin) Lisansustu
2018-2019 GÜZ İleri Psikopatoloji (Çocuk-Ergen-Yetişkin) Lisansustu
2018-2019 GÜZ Clinical Psychology I Lisans

* ISI Web of Science Core Collection

 • Science Citation Index
 • Arts & Humanities Citation Index
 • Science Citation Index Expanded
 • Social Sciences Citation Index
 • Emerging Sources Citation Index