Arş.Gör. Safura KOÇOĞLU EYİLER

İTBF / Siyaset Bilimi ve Uluslarası İlişkiler

safura.kocoglueyileruskudar.edu.tr

(0216) 400 2222

ORCID ID: 0000-0003-2607-3139

Kısa Özgeçmiş

1992 yılında, Kadirli’de doğdu. 2015 yılında lisans eğitimini, Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde tamamladı. Disiplinlerarası bir bakış açısı kazanmak adına ikinci lisansını da 2019 yılında, Yeditepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü’nden aldı. 2017 yılında başladığı yüksek lisansına Çukurova Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler Tezli Yükek Lisans Programı’nda, "Feminist Güvenlik Çalışmaları Perspektifinden Çatışma ve Savaşlarda Toplumsal Cinsiyet Kimliğinin Yeniden İnşası" başlıklı teziyle devam etmektedir.

Devamı

Öğrenim Durumu & Akademik Unvanlar

Akademik Faaliyetler > Yayınlar

(Diğer Bilimsel Yayınlar) Toplam: 1

Projeler > Projeler

 • İstanbul Gençlik Araştırması, 2023.

İdari Faaliyetler

 • Komisyon Üyesi / Member of Commission, Uluslararası Öğrenciler Akademik Komisyonu, (2022 - Devam ediyor.)
 • Komisyon Üyesi / Member of Commission, Kalite Komisyonu Üyeliği (Enstitü / Fakülte / MYO), (2021 - Devam ediyor.)
 • Komisyon Üyesi / Member of Commission, Başarı Ölçme ve Değerlendirme Komisyonu Üyeliği (Enstitü / Fakülte / MYO), (2021 - Devam ediyor.)
 • Komisyon Üyesi / Member of Commission, Mezuniyet Komisyonu Üyeliği (Enstitü / Fakülte / MYO), (2021 - Devam ediyor.)
 • Ü.Ü. Süreli Yayın / Dizgi, Grafik Tasarım ve Redaksiyon, Ulusal Yayınevi Tarafından Basılan Süreli Yayın, (2021 - Devam ediyor.)
 • Komisyon Üyesi / Member of Commission, Erasmus ve Dış İlişkiler Komisyonu, (2020 - Devam ediyor.)
 • Komisyon Üyesi / Member of Commission, Ders Programı Hazırlama Komisyonu, (2020 - Devam ediyor.)
 • Komisyon Üyesi / Member of Commission, Sınav Programı Hazırlama Komisyonu, (2020 - Devam ediyor.)
 • Çalışma Grubu Üyelikleri / Research Group Membership, Politik Psikoloji Araştırma Çalışma Grubu, (2020 - Devam ediyor.)

Eğitim ve Öğretim Faaliyetleri

* ISI Web of Science Core Collection

 • Science Citation Index
 • Arts & Humanities Citation Index
 • Science Citation Index Expanded
 • Social Sciences Citation Index
 • Emerging Sources Citation Index