Facebook Pixel Code
T.C. Üsküdar Üniversitesi Logo

Üsküdar Üniversitesi

Kapat

Dr.Öğr. Üyesi Gökser GÖKÇAY

İTBF / Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

gokser.gokcayuskudar.edu.tr

(0216) 400 2222

Özgeçmiş

1981 yılında, İzmir’de doğdu. İlk ve Ortaöğrenimini İzmir’de bitirdi. Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’ndeki Lisans eğitimini 2003 yılında tamamladı. Ege Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü, Siyasi Tarih Anabilim Dalı’ndan “Türk Basınında Türkiye Cumhuriyeti’ni Ziyaret Eden Sovyet Misyonları (1923-1938)” adlı Yüksek Lisans tezi ile mezun oldu. 2015 yılında, Dokuz Eylül Üniversitesi’nde “İkinci Dünya Savaşı’nın Bitiminden Johnson Mektubu’na Dış Yardımlar ve Türkiye” başlıklı doktora tezini tamamladı.

Kebikeç İnsan Bilimleri için Kaynak Araştırmaları Dergisi’nin 39. sayısında “İkinci Dünya Savaşı’nın Ardından Türkiye’de Amerikan Yardımları” adında bir makalesi yayımlandı. Çeşitli uluslararası konferanslarda Türkiye’nin Uluslararası İlişkiler Tarihi ve Soğuk Savaş konularında sunumlar yaptı. 16 Ekim 2008’de ETH Zürih’te, “A Multidimensional Approach to Turkey’s Foreign Aid Experience in the Cold War” (Soğuk Savaş Türkiyesi’nin Dış Yardımlar Deneyimine Çok Boyutlu Bir Yaklaşım) adlı bildiriyi; 19 Haziran 2009’da “The Future of Identity Politics in International Relations Theory” (Uluslararası İlişkiler Teorisi’nde Kimlik Siyasetinin Geleceği) adlı bildiriyi; 19 Ağustos 2009’da Aarhus Üniversitesi’nde, “The Instrumentality of Foreign Aids in Turkey’s Accession to the Atlantic Bloc” (Türkiye’nin Atlantik Bloku’na Katılımında Dış Yardımların Araçsallığı) adlı bildiriyi; Körfezde Zaman İzmir Araştırmaları Kongresi’nde “Atatürk Döneminde İzmir’i Ziyaret Eden İki Önemli Yabancı Heyet” adlı bildiriyi; 25 Şubat 2012’de Kentucky Üniversitesi’nde, “A ‘Small’ History of the Image of ‘America’ in Turkey During the Postwar Period” (Savaş Sonrası Dönemde Türkiye’deki ‘Amerika’ İmajının ‘Küçük’ Bir Tarihi) adlı bildiriyi; 9 Temmuz 2014’te Ghent Üniversitesi’nde, “Turkey and the Securitization of Foreign Assistance in the Cold War” (Türkiye ve Soğuk Savaşta Dış Yardımların Güvenlikleştirilmesi) adlı bildiriyi; 21 Ağustos 2014’te ODTÜ’de “Turkish Modernization and the Technical Advisors of the USA in the Postwar Period” (Türk Modernleşmesi ve Savaş Sonrasında ABD’nin Teknik Danışmanları) adlı bildiriyi; 15 Aralık 2015’te London School of Economics and Political Science’da, “Modernization Theory and the Post-War Development in Turkey” adlı bildiriyi sundu.

Türkiye’nin Soğuk Savaş tarihi, Türkiye–ABD İlişkileri, Uluslararası Kalkınma ve Ekonomi Politik konularında çalışmalar yapmaktadır.