Prof.Dr. Havva KÖK ARSLAN

İTBF / Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) Bölüm Başkanı

havva.kokarslanuskudar.edu.tr

(0216) 400 2222 2350

ORCID: 0000-0003-0029-7628

Citation : 32 | h-index : 3 | i10-index : 1


Araştırma Alanları

Uluslararası Siyaset, Bölgesel Çalışmalar, Uyuşmazlık Çözümü

Araştırma Alanları İle Örtüşen BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedef Etiketleri

4 16

Kısa Özgeçmiş

Havva Kök Arslan, 1987 yılında Ankara Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezun olduktan sonra, Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde Tarih Bölümü’nden ikinci lisansını almıştır. 1995 yılında Leeds Üniversitesi’nde Siyaset alanında Yüksek Lisansını tamamlayan Arslan, 2000 yılında yine Leeds Üniversitesi’nde Siyaset alanında doktora eğitimini tamamlayarak doktor unvanını almıştır. 2010 yılında Uluslararası İlişkiler alanında Doçent olan Arslan, 2019 yılında Profesör unvanın almıştır.

Devamı

Öğrenim Durumu & Akademik Unvanlar

Yönetilen Lisansüstü Tezleri

 1. Soğuk Savaş sonrasında Türkiye-Türk Cumhuriyetleri ilişkilerinin entegrasyon teorileri çerçevesinde, 2022.

Akademik Faaliyetler > Yayınlar

(Diğer Bilimsel Yayınlar) Toplam: 2

Akademik Faaliyetler > Kitap - Kitap Bölümü

 1. Materyalist Bir Dünya Görüşünün Ötesinde Genişletilmiş Bir Bilime Doğru, 2023.
 2. "Galileo Raporu: Materyalist Bir Dünya Görüşünün Ötesinde Genişletilmiş Bir Bilime Doğru”- Sonuç ve Kaynakça, 2023.
 3. Materyalist Bir Dünya Görüşünün Ötesinde Genişletilmiş Bir Bilime Doğru_ Bölüm 6, 2023.
 4. TURKEY AS A STABILISING POWER IN EURASIA, 2023.
 5. Bölüm Uyuşmazlıkların Çözüm Paradigmalarındaki Düşünsel Dönüşüm ve Barış Eğitimi, 2022.
 6. The Second Karabakh War and Its Results in the Context of the Changing Dynamics of Turkish Foreign Policy, 2022.

Akademik Faaliyetler > Editörlük

 1. Küresel Güç Oyunu, ISSN:, 2021.

Akademik Faaliyetler > Kongre - Konferans Katılım

 1. 9. Istanbul Güvenlik Konferansı / 7. Türkiye-Körfez Savunma ve Güvenlik Forumu, 2023.
 2. Cumhuriyet İle Pozitif Barış, 2023.
 3. MANAS FORUM 2023: KÜRESEL SİYASETTE BÖLGESELLEŞMENİN YÜKSELİŞİ VE TÜRK DEVLETLERİ TEŞKİLATI, 2023.
 4. INTPOLSEC Uluslararası Güvenlik Kongresi 2023, 2023.
 5. VI. DIŞ POLİTİKA AKADEMİSİ 13-15 Nisan 2023, İstanbul Türk Dış Politikasının Yüzyılı, 2023.
 6. Türkiye-Çin İlişkileri Sempozyumu, 2021.
 7. Global Diplomacy Network, 2021.

İdari Faaliyetler

 1. Merkez Müdürü / Head of Resarch Center, PPM, (2022 - 2023)
 2. Bölüm Başkanlığı / Head of Department, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce), (2020 - Devam ediyor.)

Eğitim ve Öğretim Faaliyetleri

 1. Türk Dış Politikası Güncel Sorunları, (Doktora / 2022-2023 Bahar)
 2. Türk Dış Politikasında Süreklilik ve Değişim, (Yüksek Lisans / 2022-2023 Bahar)
 3. Mezuniyet Projesi II, (Lisans / 2022-2023 Bahar)
 4. Rus Dış Politikası, (Lisans / 2022-2023 Bahar)
 5. Graduation Project II, (Lisans / 2022-2023 Bahar)
 6. Turkish Foreign Policy II, (Lisans / 2022-2023 Bahar)
 7. International Relations II, (Lisans / 2022-2023 Bahar)
 8. Political Science II, (Lisans / 2022-2023 Bahar)
 9. Rusya ve Avrasya’da Devlet, Toplum ve Uluslararası İlişkiler, (Doktora / 2022-2023 Güz)
 10. Rus Dış Politikası, (Yüksek Lisans / 2022-2023 Güz)
 11. Mezuniyet Projesi I, (Lisans / 2022-2023 Güz)
 12. Uluslararası İlişkiler I, (Lisans / 2022-2023 Güz)
 13. Graduation Project I, (Lisans / 2022-2023 Güz)
 14. Turkish Foreign Policy I, (Lisans / 2022-2023 Güz)
 15. Classical Political Thought, (Lisans / 2022-2023 Güz)
 16. International Relations I, (Lisans / 2022-2023 Güz)