Aday Üsküdar | Dünyayı Değiştirmeye Var mısın? uskudar.edu.tr/aday

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekan’ın Mesajı

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, çağımızın getirdiği teknolojik, sosyal, siyasal ve ekonomik dönüşümün bir sonucu olarak, her geçen gün daha da karmaşıklaşan küresel ve toplumsal düzlemin analitik bilgisine ulaşmak üzere kurgulanmıştır. Fakültemiz bir yandan

Psikoloji (İngilizce ve Türkçe),

Sosyoloji,

Felsefe,

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce ve Türkçe)

Tarih Bölümleri,

diğer yandan çift “ana dal” ve “yan dal” programları ile disiplinler arası çalışmaları teşvik ederek, öğrencilerine zengin bir müfredat sunmaktadır. Fakültemizin temel hedefi, insanı ve toplumu anlamaya çalışan, değişim ve dönüşümün nedenleri ve sonuçları hakkında düşünerek geleceğe yönelik çıkarsamalar yapabilen öğrenciler yetiştirmektir.

Amacımız öğrencilerimizin hoşgörülü, analitik, nesnel ve eleştirel düşünmeye önem veren, ulusal ve uluslararası değerlere saygılı, pozitif düşünme ve problem çözme becerisine sahip, alanında yetkin ve çağın gereklerine uygun bir akademik donanıma sahip bireyler olarak yetişmesidir.  

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi eğitime başladığı 2012-2013 eğitim- öğretim yılından bu yana sürekli büyüyen ve gelişen bir yapıda, küresel dönüşümün ortaya çıkardığı şartlara göre müfredatını, kadrosunu, teknik alt yapısını ve eğitim anlayışını derinleştirmektedir. İddiamız, yeniliklere karşı sabit duran ve değişimi reddeden değil, statik bir yapı yerine dinamik ve hızlı reaksiyon veren, proaktif bir fakülte kurgusu oluşturmaktır.

Kendimizi olduğu gibi, öğrencilerimizi de geleceğe hazır, yarının dünyası ile barışık, çağın gerektirdiği bilgi, değer ve becerilerle donanmış bir biçimde yetiştirmek temel prensibimizdir.

Prof. Dr. Deniz Ülke Arıboğan
Dekan


Üniversitemizle ilgili “AKLINDA NE VARSA” bize sor!