Aday Üsküdar | Üniversitemizle ilgili tüm merak ettiklerin için uskudar.edu.tr/aday

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekan’ın Mesajı

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (İTBF), çağımızın getirdiği sosyal, siyasal, teknolojik ve ekonomik dönüşümlerin bir sonucu olarak, her geçen gün daha da karmaşıklaşan küresel ve toplumsal düzlemin analitik bilgisine ulaşmak ve yorumlamak üzere kurgulanmıştır. Fakültemiz şu bölümlerden oluşmaktadır:

- Psikoloji
- Psikoloji (İngilizce)
- Sosyoloji
- Felsefe
- Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
- Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce)
- Tarih
- İngilizce Mütercim ve Tercümanlık

İTBF çift “ana dal” ve “yan dal” programları ile disiplinler arası çalışmaları teşvik ederek, öğrencilerine zengin bir müfredat sunmaktadır.

Temel hedefimiz, kendini, insanı ve toplumu anlamaya çalışan, değişim ve dönüşümün nedenleri ve sonuçları hakkında düşünerek geleceğe yönelik çıkarsamalar yapabilen öğrenciler yetiştirmektir.

Amacımız öğrencilerimizin hoşgörülü, analitik, nesnel ve eleştirel düşünmeye önem veren; ulusal ve uluslararası değerlere saygılı, pozitif düşünme ve problem çözme becerisine sahip, alanında yetkin ve çağın gereklerine uygun bir akademik donanıma sahip bireyler olarak yetişmesidir.

İTBF eğitime başladığı 2012-2013 eğitim- öğretim yılından bu yana sürekli büyüyen ve gelişen bir yapıda, küresel dönüşümün ortaya çıkardığı şartlara göre müfredatını, kadrosunu, teknik alt yapısını ve eğitim anlayışını derinleştirmektedir. İddiamız, yeniliklere karşı sabit duran ve değişimi reddeden değil, statik bir yapı yerine dinamik ve hızlı reaksiyon veren, proaktif bir fakülte kurgusu oluşturmaktır.

Kendimizi olduğu gibi, öğrencilerimizi de geleceğe hazır, yarının dünyası ile barışık, çağın gerektirdiği bilgi, değer ve becerilerle donanmış bir biçimde yetiştirmek temel prensibimizdir.

Prof. Dr. Deniz Ülke ARIBOĞAN
Dekan
Üniversitemizle ilgili “AKLINDA NE VARSA” bize sor!