Dr.Öğr. Üyesi Ayşegül BALTA ÖZGEN

İTBF/Sosyoloji

aysegul.baltaozgenuskudar.edu.tr

(0216) 400 2222 2354

ORCID ID: 0000-0001-8381-2351

Citation : 16 | h-index : 1 | i10-index : 1


Araştırma Alanları

Göç Sosyolojisi, Hukuk Sosyolojisi, İktisat Sosyolojisi, Kent Sosyolojisi, Küreselleşme

Kısa Özgeçmiş

Ayşegül Balta Özgen, Üsküdar Üniversitesi’ne katılmadan önce 2019-2020’de University of Pennsylvania’da doktora sonrası araştırmacı olarak çalıştı. State University of New York at Buffalo Sosyoloji bölümünden doktora derecesini 2019’da aldı. National Science Foundation tarafından fon desteği alan doktora tezi, Buffalo’da son beş yılın en iyi tezi seçildi. Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji ile Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümlerinden lisans, Sabancı Üniversitesi Kültürel Çalışmalar bölümünden yüksek lisans derecesini aldı. Genel olarak uluslararası göç ve mülteci entegrasyonu üzerine çalışan Ayşegül’ün farklı çalışmalarını birbirine bağlayan temel soru şudur: bir yerde uzun süredir yaşayan insanlarla oraya yeni gelen insanlar nasıl birlikte uyum içinde yaşayabilir? Bu konuyu örgüt sosyolojisi, hukuk sosyolojisi, sosyal politikalar ve şehir sosyolojisi alanlarıyla bağlantılar kurarak çalışmaktadır.

Devamı

Öğrenim Durumu & Akademik Unvanlar

Yönetilen Lisansüstü Tezleri

 • Üniversite Öğrencilerinin Pandemide Yeme İçme Pratiklerindeki Değişimlerin Yemek Sosyolojisi Bağlamında İncelenmesi: İstanbul İli Örneği, 2023.
 • Suriye’den İstanbul’a Göç Eden Savaş Mağduru Kadınların Toplumsal Cinsiyet Algısı, 2022.
 • Kültürel Etkileşimde Okul ve Öğretmenlerin Rolü: Türk ve Suriyeli Öğrencilerle İlgili Nitel Bir Çalışma, 2022.
 • Kadın Sporcuların Türkiye’deki Kitle İletişim Araçlarından Olan Gazetelerin Spor Sayfalarında Çizilen Portreleri ve Sunum Biçimleri, 2022.
 • Türkiye’deki Ücretli Öğretmenlerin Durumunun Prekarya Bağlamında Değerlendirilmesi, 2022.

Akademik Faaliyetler > Yayınlar

(ISI Web of Science Core Collection *) Toplam: 1

Akademik Faaliyetler > Yayınlar

(Diğer Bilimsel Yayınlar) Toplam: 1

In This World: An Analysis in the Light of Agamben and Butler

International Relations and Dialogue of Cultures (2021)

Akademik Faaliyetler > Kitap - Kitap Bölümü

 • Metamorphosis of Turkish Foreign Policy in the 21st Century: Opportunities and Challenges, 2023.

Projeler > Projeler

 • Developing an Integrated Smart Talent Management System and a Digital Incubator for the Inclusion of Forced Migrants into Labor Market, 2023.
 • Sosyoloji Eğitminin Üniversite Öğrencilerine Olan Etkisi, 2025.
 • Sosyoloji Eğitiminin Üniversite Öğrencilerine Olan Etkisi, 2023.
 • Sosyoloji Eğitiminin Üniversite Öğrencilerine Olan Etkisi, 2023.
 • Sosyoloji Eğitiminin Üniversite Öğrencilerine Olan Etkisi, 2025.
 • The Impacts of Refugee Policies on the Wellbeing of Muslim Refugees in the United States and Germany, 2022.

Akademik Faaliyetler > Kongre - Konferans Katılım

 • The Migration Conference 2021, 2021.

İdari Faaliyetler

 • Koordinatör / Coordinator, ARGEYEP Koordinatörlüğü (Enstitü / Fakülte / MYO), (2022 - Devam ediyor.)
 • Komisyon Üyesi / Member of Commission, Akademik Çalışmalar ve Süreçler Komisyonu, (2022 - Devam ediyor.)
 • Komisyon Üyesi / Member of Commission, Başarı Ölçme ve Değerlendirme Komisyonu Üyeliği (Enstitü / Fakülte / MYO), (2021 - Devam ediyor.)
 • Öğrenci Kulübü Danışmanlığı / Head of Student Club, Kitap ve Yazarlık, (2021 - Devam ediyor.)

Eğitim ve Öğretim Faaliyetleri

 • Sosyal Bilimlerde İleri Araştırma Metotları, (Yüksek Lisans / 2021-2022 Bahar)
 • Mezuniyet Projesi II, (Lisans / 2021-2022 Bahar)
 • Göç Sosyolojisi, (Lisans / 2021-2022 Bahar)
 • Sanayi Sosyolojisi, (Lisans / 2021-2022 Bahar)
 • İktisat Sosyolojisi, (Lisans / 2021-2022 Bahar)
 • Üniversite Kültürü II, (Lisans / 2021-2022 Bahar)
 • Uluslararası Göç ve Çok Kültürlülük, (Yüksek Lisans / 2021-2022 Güz)
 • Mezuniyet Projesi I, (Lisans / 2021-2022 Güz)
 • Sivil Toplum ve Demokrasi, (Lisans / 2021-2022 Güz)
 • Sosyolojide Araştırma Yöntemleri, (Lisans / 2021-2022 Güz)
 • Uluslararası Göç Sorunları, (Lisans / 2021-2022 Güz)
 • International Migration Problems, (Lisans / 2021-2022 Güz)

BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedef Etiketleri

10

* ISI Web of Science Core Collection

 • Science Citation Index
 • Arts & Humanities Citation Index
 • Science Citation Index Expanded
 • Social Sciences Citation Index
 • Emerging Sources Citation Index