Dr.Öğr. Üyesi Ayşegül BALTA ÖZGEN

İTBF/Sosyoloji

aysegul.baltaozgenuskudar.edu.tr

(0216) 400 2222 2354

Kısa Özgeçmiş

Ayşegül Balta Özgen, Üsküdar Üniversitesi’ne katılmadan önce 2019-2020’de University of Pennsylvania’da doktora sonrası araştırmacı olarak çalıştı. State University of New York at Buffalo Sosyoloji bölümünden doktora derecesini 2019’da aldı. National Science Foundation tarafından fon desteği alan doktora tezi, Buffalo’da son beş yılın en iyi tezi seçildi. Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji ile Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümlerinden lisans, Sabancı Üniversitesi Kültürel Çalışmalar bölümünden yüksek lisans derecesini aldı. Genel olarak uluslararası göç ve mülteci entegrasyonu üzerine çalışan Ayşegül’ün farklı çalışmalarını birbirine bağlayan temel soru şudur: bir yerde uzun süredir yaşayan insanlarla oraya yeni gelen insanlar nasıl birlikte uyum içinde yaşayabilir? Bu konuyu örgüt sosyolojisi, hukuk sosyolojisi, sosyal politikalar ve şehir sosyolojisi alanlarıyla bağlantılar kurarak çalışmaktadır.

Devamı