Aday Üsküdar | Üniversitemizle ilgili tüm merak ettiklerin için uskudar.edu.tr/aday

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulu

İTBF YÖNETİM KURULU

MADDE 10. 

a) Kuruluş ve işleyişi: Fakülte yönetim kurulu, dekanın başkanlığında fakülte kurulunun üç yıl için seçeceği 3 profesör, 2 doçent ve 1 yardımcı doçentten oluşur.

b) Görevleri: Fakülte yönetim kurulu, idari faaliyetlerde dekana yardımcı bir organ olup aşağıdaki görevleri yapar:

1. Fakülte kurulunun kararları ile tespit ettiği esasların uygulanmasında dekana yardım etmek,

2. Fakültenin eğitim-öğretim, plan ve programları ile akademik takvimin uygulanmasını sağlamak,

3. Fakültenin yatırım, program ve bütçe tasarısını hazırlamak,

4. Dekanın, fakülte yönetimi ile ilgili olarak getireceği bütün işlerde karar almak,

5. Öğrencilerin kabulü, ders intibakları ve çıkarılmaları ile eğitim-öğretim ve sınavlara ait işlemleri hakkında karar vermek,

6. Kanun ve yönetmeliklerle verilen diğer görevleri yapmaktır.


İTBF YÖNETİM KURULU

Prof. Dr. Deniz Ülke ARIBOĞAN
Dekan

Prof. Dr. Sırrı AKBABA
Üye

Prof. Dr. Hıdır İlyas GÖZ
Üye

Prof. Dr. Barış ERDOĞAN
Üye

Doç. Dr. Feride Zeynep GÜDER 
Üye

Doç. Dr. Ömer OSMANOĞLU 
Üye

Dr. Öğr. Üyesi Baver DEMİRCAN
Üye

Burcu CEYLAN
Fakülte Sekreteri / Raportör

Üniversitemizle ilgili “AKLINDA NE VARSA” bize sor!