Fakülte Yönetim Kurulu

İNSAN ve TOPLUM BİLİMLERİ YÖNETİM KURULU

Prof. Dr. Deniz Ülke ARIBOĞAN
Dekan V. / Başkan

Prof. Dr. Sinan CANAN
Üye

Prof. Dr. Sırrı AKBABA
Üye

Prof. Dr. Abulfaz SÜLEYMANOV
Üye

Doç. Dr. Tayfun DOĞAN
Üye

Doç. Dr. Barış ERDOĞAN
Üye

Dr. Öğr. Üyesi İbrahim ARSLAN
Üye

Hülya DÜNDAR
Fakülte Sekreteri / Raportör

Üniversitemizle ilgili “AKLINDA NE VARSA” bize sor!