Arş.Gör. Betül ÇELEBİ DAĞ

ITBF / Psikoloji

betul.celebiuskudar.edu.tr

(0216) 400 2222 2344

ORCID ID: 0000-0003-3712-2071

Citation : 5 | h-index : 1 | i10-index : 0


Kısa Özgeçmiş

Betül Çelebi, 2011 yılında Gemlik Celal Bayar Anadolu Lisesi’ni bitirdikten sonra 2016 yılında İstanbul Medeniyet Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden mezun oldu. Lisans eğitimi sırasında ‘antisosyal kişilik bozukluğu’ ve ‘toplumun suça sürüklenen çocuklara bakış açısına medyanın etkisi’ konularında araştırmalar yürüttü ve bunları ulusal ve uluslararası kongrelerde sundu. 2019 yılında İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Enstitüsü Sosyal Bilimler Anabilim Dalında “Sürgün Sürecinde Büyük Grup Kimliğinin Travmanın Onarımındaki Rolünün İncelenmesi: Ahıska Türkleri Örneği” başlıklı teziyle yüksek lisansını tamamladı. Şimdilerde Betül Çelebi, İstanbul Gedik Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı’nda eğitimine devam etmektedir.

Devamı

Öğrenim Durumu & Akademik Unvanlar

Akademik Faaliyetler > Yayınlar

(ISI Web of Science Core Collection *) Toplam: 1

Akademik Faaliyetler > Kitap - Kitap Bölümü

 • Psikolojik ve Tarihsel Sosyolojik Açıdan Pandemi ve Yalnızlık, 2021.

Projeler > Projeler

 • İstanbul Gençlik Araştırması, 2023.

Akademik Faaliyetler > Kongre - Konferans Katılım

 • 5.Psikoloji Günleri, 2022.
 • UTAK 2021 III. Uluslararası Turaz Akademi Kongresi, 2021.
 • European Association of Psychology and Law, 2018.
 • 26th Annual Conference of the European Association of Psychology and Law, 2016.
 • 5th EFCAP Conference (European Association for Forensic Child and Adolescent Psychiatry, Psychology and other involved professions), 2016.
 • 14. Adli Bilimler Kongresi, 2016.

İdari Faaliyetler

 • Komisyon Üyesi / Member of Commission, Mezuniyet Komisyonu Üyeliği (Enstitü / Fakülte / MYO), (2022 - Devam ediyor.)
 • Komisyon Üyesi / Member of Commission, Fakülte Dijital Eğitim Komisyonu, (2022 - Devam ediyor.)
 • Komisyon Üyesi / Member of Commission, Eğitim Komisyonu Üyeliği (Enstitü / Fakülte / MYO), (2021 - Devam ediyor.)
 • Komisyon Üyesi / Member of Commission, Staj Komisyonu Üyeliği (Enstitü / Fakülte / MYO), (2021 - 2021)
 • Komisyon Üyesi / Member of Commission, Kalite Komisyonu Üyeliği (Enstitü / Fakülte / MYO), (2021 - Devam ediyor.)
 • Komisyon Üyesi / Member of Commission, Muafiyet Komisyonu, (2021 - Devam ediyor.)
 • Ü.Ü. Süreli Yayın / Dizgi, Grafik Tasarım ve Redaksiyon, Ulusal Yayınevi Tarafından Basılan Süreli Yayın, (2021 - Devam ediyor.)
 • Komisyon Üyesi / Member of Commission, Başarı Ölçme ve Değerlendirme Komisyonu Üyeliği (Enstitü / Fakülte / MYO), (2020 - Devam ediyor.)
 • Çalışma Grubu Üyelikleri / Research Group Membership, Politik Psikoloji Uygulama Çalışma Grubu, (2020 - Devam ediyor.)
 • Çalışma Grubu Üyelikleri / Research Group Membership, Politik Psikoloji Araştırma Çalışma Grubu, (2020 - Devam ediyor.)
 • Öğrenci Danışmanlığı / Student Adviser, 41-50 Öğrenci Danışmanlığı, (2019 - Devam ediyor.)
 • Komisyon Üyesi / Member of Commission, Başarı Ölçme ve Değerlendirme Komisyonu Üyeliği (Enstitü / Fakülte / MYO), (2019 - 2020)
 • Komisyon Üyesi / Member of Commission, Haber ve Duyuru Komisyonu, (2018 - 2021)
 • Komisyon Üyesi / Member of Commission, Fakülte/MYO Web Sayfası Geliştirme Komisyonu, (2018 - 2021)
 • Komisyon Üyesi / Member of Commission, Ders Programı Hazırlama Komisyonu, (2018 - Devam ediyor.)

Bilimsel Üyelikler

 • Association for Psychological Science 2020

Eğitim ve Öğretim Faaliyetleri

* ISI Web of Science Core Collection

 • Science Citation Index
 • Arts & Humanities Citation Index
 • Science Citation Index Expanded
 • Social Sciences Citation Index
 • Emerging Sources Citation Index