Yunus Nadi ABALIOĞLU 1879-1945)

Yunus Nadi ABALIOĞLU

Cumhuriyet gazetesinin kurucusu Türk gazeteci ve siyasetçidir.
1879 yılında Fethiye’de Seydiler Köyü’nde dünyaya geldi. İlköğrenimini Fethiye’de tamamladıktan sonra Rodos’ta Süleymaniye Medresesine devam etti. Bu okulda Arapça, Farsça ve Fransızca öğrendi. Öğrenimine İstanbul Sultanisinde ve İstanbul Hukuk Mektebinde devam etti.
Öğrencilik yıllarında Malumat gazetesinde yazı yazarak başladığı gazetecilik mesleğini, Yeni Gün gazetesini ve ardından Cumhuriyet gazetesini çıkararak ömür boyu sürdürdü. İkdam ve Tasvir-i Efkâr gazetelerinde çalıştı. Selanik’te çıkan yayın organı Rumeli gazetesine başyazar oldu. 18 Ekim 1920'de kurulan Türkiye Komünist Fırkasının kurucuları arasında yer aldı. Gazeteciliğinin yanı sıra Osmanlı Mebuslar Meclisinde mebus, Türkiye Büyük Millet Meclisinde altı dönem milletvekili olarak bulundu. 1924 yılında Cumhuriyet gazetesini kurdu. 1936'ya kadar Cumhuriyet'in başyazarlığını yaptı.
28 Haziran 1945’te Cenevre’de hayatını kaybetti. Yunus Nadi Abalıoğlu’nun anısına her yıl öykü, roman, şiir, karikatür ve sosyal bilimler alanlarında ödüller verilmektedir.