Ekrem Kadri UNAT (1914 – 1998)

Ekrem Kadri UNAT

1914’te Ankara’da doğdu. 1937 yılında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. Mikrobiyoloji, Parazitoloji ve Salgınlar Bilgisi Enstitüsüne asistan oldu. 1940’ta enstitüde uzmanlık sınavını verdi ve bakteriyolog
unvanını aldı. 1942’de “Embriyonlu Askarit Yumurtalarının Mukavemeti” adlı teziyle mikrobiyoloji, parazitoloji ve salgınlar konusunda doçent oldu. Türkiye’de parazit taranması düşüncesini ilk kez çalıştığı Dârülaceze
Hastanesinde uyguladı. 1946’da ABD’ye gönderildi ve Philadelphia’da Pennsylvania Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Araştırmaları Laboratuvarlarında Fred D. Weidman’ın yanında tıbbî mikoloji konusunda çalıştı. John Hopkins Üniversitesinde Hijyen ve Halk Sağlığı bölümünde toplum sağlığı eğitimi alarak 1948’de “Master of Public Health” unvanını elde etti. Amerika’da farklı eyaletlerde virüs ve bakteriyoloji laboratuvarlarında çalıştı ve incelemelerde bulundu.


1949’da Türkiye’ye döndü ve İstanbul Üniversitesinde Mikrobiyoloji, Parazitoloji ve Salgınlar Bilgisi Enstitüsünde göreve başladı. 1951’de Dünya Sağlık Teşkilâtının Tüberküloz Olgunlaşma ve Gösteri Merkezinin laboratuvarını
kurdu. 1958’de kendisinin kurduğu Parazitoloji Enstitüsüne profesör ve yönetici olarak tayin edildi. Tıp fakültelerinde elli yıllık görevi süresince 15.000’e yakın öğrenciye ders verdi, birçok mikrobiyoloji uzmanı yetiştirdi. 1984-1989 yılları arasında Türk Tıp Tarihi Kurumu başkanlığını yürüttü. Tıp tarihine yaptığı katkılardan dolayı 1987’de Süheyl Ünver ödülü aldı. Almanca, İngilizce, Fransızca bilen Unat İstanbul’da vefat etti.
35 telif kitabı, 10 monografi, 15 toplantı kitabı, 10 kongre raporu ve 360 makalesi yayımlanmıştır. Eserleri arasında Tıbbî Helmintoloji, Tıbbî Protozooloji, Tıbbî Mikoloji Ders Kitabı, Tıbbî Parazitoloji, Osmanlı İmparatorluğunda Bakteriyoloji ve Viroloji, Osmanlı İmparatorluğunda Tıp Zoolojisi ve Parazitolojisi, Bulaşıcı Hastalıklarla Savaş ve İslam Dini, Temel Mikrobiyoloji yer almaktadır.