Sami ZAN (1921 – 1984)

Sami ZAN

Anatomi profesörü, akademisyendir. 1921 yılında İstanbul’da doğdu. Haydarpaşa Lisesinden mezun olduktan sonra 1940’ta Türkiye’nin tek tıp fakültesi olan İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesine girdi. 1945 yılında 5. sınıftayken başkentte ülkenin ikinci tıp fakültesi olan Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinin açılması üzerine bakanlık emriyle stajlarını tamamlamak üzere bu yeni fakülteye transfer edildi ve 1946 yılında bu okuldan mezun oldu.

Hekim olarak yerine getirdiği askerlik görevi ve mecburi hizmetini tamamladıktan sonra 1948 yılında İstanbul Tıp Fakültesi Anatomi Enstitüsüne asistan olarak girdi. 1952 yılında uzman, 1955 yılında doçent, 1960 yılında da profesör oldu. 1978-1984 yılları arasında Anatomi Kürsüsünün başkanlığını yürüttü. 1984’te kalp krizi nedeniyle vefat ettiğinde kürsü başkanlığı görevini sürdürüyordu.
Üniversitede öğretim görevini yürüttüğü esnada dersleri ilginç kılmak için anlattığı sevimli anekdotlar, fıkralar, özdeyişler ve ders anlatım tekniği ile hatırlanan Sami Zan’ın en ünlü sözlerinden biri şudur: “Hekim olmak, her konuya hâkim olmaktır”.
Üniversitenin bu saygın ve sevilen hocasının adı İstanbul Tıp Fakültesinde Temel Tıp Bilimlerine ait amfilerden birine verilmiştir.