Rasim ADASAL (1902 – 1982)

Rasim ADASAL

Türkiye’de psikiyatri hekimliğinin kurulmasında önemli rol oynamıştır. 1902 yılında Girit’te doğdu. İlkokuldan sonra I. Dünya Savaşı başlamadan önce ailesi tarafından İstanbul’a gönderildi. 1920 yılında Vefa Lisesini bitirerek İstanbul Tıp Fakültesine girdi. Askeri tıp öğrencisi olarak öğrenimine devam etti. 1925’te teğmen hekim rütbesiyle mezun oldu. 1926’da İstanbul Gülhane Askeri Tıp Akademisinde ruh ve sinir hastalıkları asistanı ve başasistanı olarak çalıştı. 1932 yılında doçent oldu.

İstanbul’da bulunduğu sıralarda İstanbul Üniversitesi Psikoloji ve Felsefe bölümlerini bitirdi. 1936-1938 yılları arasında Paris Tıp Fakültesinin Nöroloji ve Psikiyatri kliniklerinde yabancı asistan olarak çalıştı. 1943’te Gülhane Askeri Tıp Akademisi (GATA) Nöropsikiyatri Kliniği profesör yardımcılığına seçildi; bir süre sonra profesör olarak bu kliniğin direktörlüğüne getirildi. Bir yıl sonra, GATA ile birlikte çalışan Ankara Tıp Fakültesi Psikiyatri direktörlüğüne seçildi ve 1972 yılına kadar bu görevlerini yürüttü.

Türkiye’de modern psikiyatrinin kurucularından olan Adasal, Sinir ve Ruh Hekimleri Derneğini kurdu. 1964’de yayımladığı Medikal Psikoloji adlı kitabı, Paris Tıp Fakültesi Psikiyatri Kliniği profesörlerinden J. Deloy ve Pichot’un Tıp Öğrencileri İçin Psikoloji adlı eserinde “Avrupa’daki ilk gerçek medikal psikoloji kitabı” olarak bahsedilmiştir. Başlıca eserleri; Sara Sendromu, Çocuğun Ruh Sağlığı, Ruh Hastalıkları, Medikal Psikoloji’dir.