Sigmund FREUD 1856-1939

Sigmund FREUD
Avusturyalı Nörolog. Psikanaliz öğretisini geliştirdi. Kişiliğin 5 farklı dönemden geçerek geliştiğini öne süren Psikoanalitik kuramın kurucusu oldu.
Freud'un insan psikesi araştırmalarının özü “bilinç” ve “bilinçaltı” arasındaki ayrıma dayanmaktadır. Freud, psikanaliz uygulamalarındaki gözlem ve yorumlardan yola çıkarak “İd”, “Ego” ve “Süper Ego”dan oluşan üç parçalı psişik yapı kuramının yanı sıra, bilinçaltının dinamiklerini “Güdüler Öğretisi” (cinsellik ve ölüm güdüsü) bağlamında açıklayarak savunma mekanizmaları üzerine çalıştı ve Baskılama kuramını da geliştirdi.