Sigmund FREUD 1856-1939

Sigmund FREUD
Avusturalyalı Nörolog. Psikanaliz öğretisini geliştirerek kişiliğin 5 farklı dönemden geçerek geliştiğini öne süren Psikoanalitik Kuram'ın kurucusudur.
Freud'un insan psikesi araştırmalarının özü bilinç' ve bilinçaltı' arasındaki ayrıma dayanmaktadır. Freud psikanaliz uygulamalarındaki gözlem ve yorumlardan yola çıkarak İd, Ego ve Süper Ego'dan oluşan üç parçalı psişik yapı kuramının yanı sıra, bilinçaltının dinamiklerini Güdüler Öğretisi (cinsellik ve ölüm güdüsü) bağlamında açıklayarak savunma mekanizmaları, özellikle de Baskılama Kuramı'nı da geliştirmiştir.