Özcan KÖKNEL 1928

Özcan KÖKNEL

Ozcan Köknel Türk psikiyatrist, yazar, öğretim üyesi. lstanbul Tıp Fakültesi'nden 19521 de mezun olduktan sonra aynı fakültede psikiyatri uzmanlığı eğitimini tamamladı ve öğretim üyesi oldu. Bir süre Roma·da çalıştı. 19951 te emekliye ayrıldı.
Uzun süre lstanbul Tıp Fakültesi psikiyatri anabilim dalı başkanlığı yaptı. Halka yönelik yazdığı popüler psikiyatrik kitaplarla tanındı.