Necip Fazıl KISAKÜREK 1904 – 1983

Necip Fazıl KISAKÜREK

Türk Edebiyatının şair, hikâye, piyes yazarı, gazeteci ve fikir adamıdır.
1904 yılında İstanbul’da doğdu. Gedikpaşa’da önce Fransız, sonra Amerikan mektebi, Büyükdere Emin Efendi mahalle mektebi, Büyük Reşid Paşa Numune, Vaniköy Rehber-i İttihad mekteplerinde okuduktan sonra Heybeliada Numune Mektebinden mezun oldu. Heybeliada Bahriye Mektebine kaydoldu. 1921’de İstanbul Dârülfünun Felsefe Bölümüne yazıldı, buradaki öğrenimini tamamlayamadan devlet bursu ile felsefe tahsili için Paris’e Sorbonne Üniversitesine gitti.
Türkiye’ye dönüşünde İstanbul ve Anadolu’da bazı bankalarda memuriyet ve müfettişlik yaptı. Bir Fransız mektebinde, Ankara Devlet Konservatuvarında, İstanbul Güzel Sanatlar Akademisinde ve Robert Kolej’de çeşitli dersler okuttu. 1942’den itibaren memuriyeti bırakıp tamamen yayın hayatına başladı.
İlk şiirleri 1922’de Yeni Mecmua’da yayımlandı. Kaldırımlar adlı şiir kitabıyla büyük ilgi gördüğü için “Kaldırımlar Şairi” olarak anıldı.
Milli Mecmua, Hayat ve Varlık dergilerinde şiirleri yayımlandı. 1929-1936 yılları arasında Ağaç dergisini yayımladı. 1943-1978 yılları arasında
Büyük Doğu dergisinin ve Büyük Doğu yayınlarının sahibi ve yazarı olarak çalıştı. Son Posta, Yeni İstanbul, Babıali’de Sabah, Bugün, Milli Gazete, Hergün ve Tercüman gazetelerinde yazıları yayımlandı. Şiir kitaplarının yanı sıra tiyatro, hikâye, roman, hatıra, din-tasavvuf, deneme, fıkra, siyasî-tarihî inceleme türü eserleri de bulunmaktadır.
Sanatkârlığının yanı sıra siyasî ve fikrî yazılarıyla yaygın bir şöhret kazanan Necip Fazıl, 1930’lu yıllarda düşünce ve fikir hayatında büyük değişim yaşadı ve bu değişimi eserlerine yansıttı. 25 Mayıs 1983 tarihinde İstanbul’da vefat etti.