Mehmet Zekeriya SERTEL 1890-1980

Mehmet Zekeriya SERTEL

Türk gazeteci ve yayıncıdır. Türk basın tarihinin önde gelen isimlerindendir.
1890 yılında Selanik'e bağlı Usturumca'da doğdu. İlköğrenimini doğduğu yerde, orta öğrenimini Selanik ve Edirne Lisesinde tamamladıktan sonra Selanik Hukuk Mektebine devam etti. Gazeteciliğe Selanik'te hukuk öğrenimi görmekteyken İttihat ve Terakki'nin yayın organı Rumeli'de başladı. Yeni Felsefe adlı bir dergi çıkardı. Aynı dönemde Fransızca öğrendi. Felsefe ve sosyoloji bilgisini genişletti. 1911 yılında ilk kitabı olan Hayat ve Şebab’ı yayınladı. I. Balkan Savaşı sonunda Tasvir-i Efkâr gazetesinde çalışmaya başladı ve İstanbul Hukuk Mektebinde hukuk öğrenimine devam etti.
1913'te Eğitim Bakanlığının sağladığı bursla Paris'e gitti ve Sorbonne'da sosyoloji öğrenimine başladı. Bir yandan da Tasvir-i Efkâr gazetesinin muhabirliğini yapmayı sürdürdü. I. Dünya Savaşı’nın çıkmasının ardından İstanbul’a döndü. 1914'te kendi gazetesi Turan'ı yayınladı. Muhâcirîn ve Aşâir Müdürlüğünde iki yıl görev yaptı. 1923 yılında Basın Yayın Genel Müdürü olarak görevlendirildi. Matbuat Müdürlüğü yayını olarak Ayın Tarihi adlı bir dergi çıkardı. Cumhuriyet gazetesinin kurucuları arasında yer aldı. Resimli Ay'ı yayımladı ve bu dergi aracılığıyla Nâzım Hikmet'i Türk okurlarla buluşturdu. Son Posta adında bir günlük gazete çıkardı. 1932-1936 yılları arasında ülkenin ilk ansiklopedisi olan Hayat Ansiklopedisi'ni hazırladı. II. Dünya Savaşı yıllarında Tan gazetesini çıkardı. Cumhuriyet ve Vatan gazetelerinde yazılar yazdı.
11 Mart 1980 günü Paris'te hayatını kaybetti. Ölümünün ardından kurulan Sertel Vakfı tarafından 1996'dan bu yana her yıl demokrasi alanında en iyi çalışmayı yapan gazeteci ve bilim adamları ile kurumlara Sertel Demokrasi Ödülü verilmektedir.