Mahmut SADIK 1864-1930

Mahmut SADIK

Gazeteci ve yazardır.
1864 yılında İstanbul’da doğdu. Orta öğrenimini Mekteb-i Sultanî’de, yükseköğrenimi Mekteb-i Mülkiye’de yaptı. Tarım öğrenimi için Almanya’ya gönderildi. Berlin’de bir yıl kaldıktan sonra Türkiye’ye dönerek kısa bir süre devlet memuriyetinde bulundu.
Memuriyetten ayrılarak gazeteciliğe başlayan Mahmut Sadık, Ceride-i Havadis, Tarik, Sabah, Saadet, İkdam, Tercüman-ı Hakikat
gazeteleri ile Servet-i Fünun dergisinde uzun yıllar çalıştı. Yaptığı çeviriler ile Türk gazeteciliğinin gelişmesine büyük katkı sağladı.
Bazı yazılarında “Osman Galip” ve “Kadri” isimlerini kullandı.
Kudüs’e giderek bir süre orada kaldı. 1903 yılında yurda dönerek gazetecilik mesleğini sürdürmeye devam etti. Balkan Harbinde Sabah gazetesi muhabiri olarak Viyana’da bulundu. Bir dönem Anadolu-Bağdat Demiryolu İdaresi Neşriyat Amirliğine getirildi. “Demiryolları” ve “Uyanış-Servet-i Fünun” dergilerinin mesul yazı işleri müdürlüklerini yürüttü. Ayrıca Türkçe, hesap, tarih,
Fransızca, iktisadi coğrafya, usul-i maliye öğretmenliklerinde bulundu. İkinci Meşrutiyet’ten sonra Yeni Gazete’de fıkra ve siyasi mizah yazıları yazdı.
1917 yılında Matbuat Cemiyeti Başkanlığına seçildi. Şeyhül Muharririn unvanı verilen ve en saygın gazetecilerden biri olan Mahmut Sadık, özellikle gençlerin bilinçlenmesi için büyük çaba harcadı. 1930 yılında İstanbul’da hayata gözlerini yumdu.