M.Marsel MESULAM 1946

M.Marsel MESULAM
1946 doğumlu bilim insanı, algı ve bilişim arasındaki ilişkiyi hiyerarşik ve döngüsel bir yapıyla açıklamaya çalışan, afazi üzerine önemli çalışmalar yapmış, son dönemin önemli nörologlarındandır. Daha önce Harvard Universitesi, Harvard Medical School, Beth lsrael Deaconess Medical Center gibi kurumlarda çalışmış olan Mesulam, halen Northwestern Üniversitesi Cognitive Neurology and Alzheimer Disease Center Yöneticisi olarak görev yapmaktadır.