John B. WATSON 1878-1958

John B. WATSON

ABD li Psikolog, davranışçılık ekolünün kurucusu.Amerikan psikolojisinin en etkili çevreci psikologlarındandır.
Pavlov'un koşullu refleks ile ilgili görüşlerini kendisine model alan Watson; eğer köpek koşullanabiliyorsa bebeğin de koşullanabileceğini öne sürmüş ve bebeklerin koşullanma yoluyla yetiştirildiğini savunmuştur. Watson öğrenmede pekiştirme ya da ödüllendirmeden söz etmemiştir. Ona göre bir uyarıcıya verilecek tepki, o uyarıcıya karşı en son yapılmış ve en sık tekrarlanmış tepkidir. Bu ilkeye: En Son ve En Sık Tepki ilkesi adı verilmiştir.