Jean PIAGET 1896-1980

Jean PIAGET

İsviçreli Psikolog.
'Gelişim Düzeyi' kavramını oluşturmuştur. Piaget Teorisi olarak bilinen teorisi, herkesin değişmez bazı düzeylerden geçtiğini ve bunların birbirinden ölçülebilir olarak ayrıldığını ortaya koymuştur.
Genetik epistemoloji, bilişsel gelişim ve gelişimsel ruh bilim alanında çığır açıcı çalışmalar yapmış olan Piaget, çocukta düşünce ve dil gelişiminin bir süreklilik içinde değil de, evrelerden geçerek oluştuğunu ve birey çevre ilişkilerinde etkin bir şekilde yapılandığını ortaya koymuştur.