İsmail ÇİFTER 1928-2018

İsmail ÇİFTER

İlk, orta ve lise öğrenimini Kütahya'da tamamlayarak 1946 yılında Kütahya Lisesi'nden mezun oldu. Yüksek öğrenimini 1946- 1952 yıllarında Ankara Universitesi Tıp Fakültesi'nde yaptı. 12 Eylül 1952'de tıp doktoru oldu. Gülhane Askeri Hastanesi'nde stajını yaptıktan sonra 1953-1957 yılları arasında askeri tabip olarak kıta hizmetini tamamladı. 1957'de Gülhane Askeri Tıp Akademisi Ruh Hastalıkları kliniğinde asistanlık eğitimine başladı. 15 Haziran 1960 tarihinde Ruh ve Sinir Hastalıkları uzmanı oldu. Ruh ve Sinir hastalıkları uzmanı olarak 1960-61 yılları arasında Kayseri 5. Yurtiçi Bölge Komutanlığı Askeri Hastanesi'nde 1961-64 tarihleri arasında Erzurum 1000 yataklı Mareşal Fevzi Çakmak Askeri Hastanesi'nde çalıştı.

Bu görevi sırasında Türk Silahlı Kuvvetleri dil ve meslek sınavlarını kazanarak 33 hafta süre ile ABD'ye Army Medical Service Staff Officer Course Advanced kursuna gönderildi. Kurs süresi içerisinde Amerikan 4. Ordu Hastanesi olan Brook General Hospital 'ın psikiyatri departman başkanı olan Dr. Latter'nin yanında çalıştı. 8 Kasım 1965'te doçentlik sınavını kazanarak üniversite doçenti oldu. 1973 yılında Ankara Üniversitesi senatosunca GATA'da psikiyatri kliniği profesörlüğüne yükseltildi. Yıllarca GATA'da klinik şefliği yaptı. 2 Eylül 1983 yılında emekli olduktan sonra Gazi Universitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim dalını kurdu ve uzun müddet buranın klinik şefliğini yaptı. İki uyku merkezi (biri GATA'da diğeri Gazi Üniversitesinde) ve 25 yataklı alkol tedavi ünitesi kurdu; gerekli kadro ve teçhizatla donattı.