İbrahim ŞİNASİ 1826-1871

İbrahim ŞİNASİ

Türk gazeteci, şair ve oyun yazarıdır.
İbrahim Şinasi, 5 Ağustos 1826'da İstanbul'da doğdu. İlköğrenimini Mahalle Sıbyan Mektebinde ve Feyziye Okulunda tamamladı.
Müşiriyeti Mektubî Kalemi'ne kâtip adayı olarak girdi. Arapça, Farsça ve Fransızca öğrendi. 1849'da eğitim amacıyla devlet tarafından Paris'e gönderildi. Burada edebiyat ve dil konularındaki çalışmalarını sürdürdü. 1851'de Société Asiatique'e üye seçildi. 1854'te İstanbul'a döndü. Bir süre Tophane Kalemi'nde çalıştı. Meclis-i Maarif üyeliğine atandı. Encümen-i Daniş'te görev yaptı.
Geniş halk kitlelerini eğitmek için gazeteyi bir araç olarak gören Şinasi, ilk Türkçe özel gazete olan Tercüman-ı Ahval'i Agâh Efendi ile birlikte çıkardıktan sonra matbaa kurup Tasvir-i Efkâr adlı gazeteyi çıkardı. Tefrika, abone gibi kavramları ülkenin gazetecilik yaşamına getirdi.
Türk toplumunda Tanzimat’ın ilanı ile başlayan Batılılaşma sürecinin ilk ve en önemli yazarlarındandır. Türk toplumunu Batı tarzındaki şiirle tanıştıran ve tiyatro, makale gibi Batılı edebi türlerin ilk örneklerini veren Şinasi, yenilikçi fikirleri ve edebiyat sahasındaki çalışmalarıyla kendi döneminin aydınlarını etkilemiş önemli bir isimdir. Sanatçı tiyatroyu da eğitime katkı sağlamak üzere bir araç olarak değerlendirdi ve ilk Türkçe tiyatro olan Şair Evlenmesi'ni kaleme aldı.
Tasvir-i Efkâr Matbaası'nda kendi ekonomik sermayesiyle matbaacılık, yayımcılık yaptı. Bastığı eserlerle kültür hayatına katkı sağladı.
Hayatının son yıllarını Osmanlıca lügat hazırlamaya adadı. 13 Eylül 1871'de İstanbul'da yaşamını yitirdi.