Hulusi BEHÇET 1889-1948

Hulusi BEHÇET

1937 yılında, bir kan damarı enflamasyonu (vaskülit) hastalığı olan ve bugün kendi adıyla anılan Behçet hastalığını tarif eden ilk bilim adamı olmuştur. Tıp öğrenimini Gülhane Askeri Tıp Akademisi"nde almıştır. 1910'daki mezuniyetinden sonra dört yıl boyunca dermatoloji ve cinsel yolla bulaşan hastalıklarda ihtisas yapmıştır. 1. Dünya Savaşı sırasında Edirne"deki askeri hastanede dermatoloji  ve zührevi hastalıklar  uzmanı olarak  çalışmıştır. Savaştan  sonra  tıbbi bilgisini geliştirmek amacı ile önce Budapeşte·ye sonra da Berlin"e gitmiştir. Türkiye'ye döndükten sonra serbest çalışmaya başlamış; önce Hasköy Cinsel Hastalıkları Hastanesi'nde başhekim olmuş, sonra Vakıf Gureba Hastanesi'ne geçmiştir. O dönemde lstanbul Tıp Fakültesi"nin bir parçası olan hastanede profesörlük de yapmıştır.