Hipokrat MÖ 460 - MÖ 370

Hipokrat

Hekim olan babası tarafından yetiştirilip birçok yerde hekimlik yaptı. Anadolu'nun kuzey illerini gezdikten sonra İstanköy adasına dönerek hekimliğini sürdürdü. Antik İyonya'da bilimsel gelişme ve felsefe ile sımsıkı bağı olan hekimlik gözdeydi. Bu gelişme Hippokrates ile doruğa ulaştı. Kendisine göre tıbbın ilk kuralı ""Primum nan nocere" (Önce zarar verme!) ilkesidir.

Çağdaşı Eflatun Protagoras adlı yapıtında Hipokrat'tan ""Koslu Asklepiades" olarak bahseder.
Hipokrat'ın öğrencilerini para karşılığında eğittiğini ve hekimlik alanında Polykleitos ile Phidias·ın heykelcilikte kazandığı üne yakın bir ün kazandığından bahseder. Eflatun, "Phaidros" adlı yapıtında ise Hipokrat·a değinerek onun tıbba felsefi bir yaklaşım getirmiş ünlü bir Asklepiades olduğunu ve insan vücudunu bir bütün olarak ele aldığını anlatır.