Hasan TAHSIN 1888-1919

Hasan TAHSIN

Yunan işgaline karşı İzmir’de ilk kurşunu atarak Türk milli direnişinin sembolü olan yazar ve gazetecidir.
Gerçek adı Osman Nevres’tir.
1888 yılında Selanik’te doğdu. İlköğrenimine Selanik'te Şemsi Efendi Okulunda başladı. Daha sonra Selanik Feyziye Mektebini bitirdi. Bu okulun ardından İttihat ve Terakki tarafından burslu olarak Paris Sorbonne Üniversitesinde Siyasal Bilimler öğrenimi gördü. Paris'te İttihat ve Terakki Fırkasında ve Teşkilat-ı Mahsusa'da görev aldı. İngilizler adına çalışan ve dönemin Osmanlı yönetimine karşı uygulamalarda bulunan Buxton kardeşlere, Bükreş’te bulunan bir tünelde suikast düzenledi ve 10 yıl hapis cezasına mahkûm edildi. 1916 yılında Almanların Balkan ülkelerine girmesi sonucu Bükreş’te salıverildi ve İstanbul’a döndükten sonra ismini Hasan Tahsin olarak değiştirdi.
1918'de İzmir'de Osmanlı Sulh ve Selamet Cemiyetinin sözcülüğünü yapan Hukuk-u Beşer gazetesini yayımlamaya başladı.
Gazetedeki yazılarında Vatanperver Hasan Tahsin lakabını kullandı. Tahsin, yazdığı yazılarla Türkiye'de kadın haklarının savunuculuğunu yapan ilk erkektir. İzmir'i Yunanlılara teslim etmek istemeyenlerle bir araya gelerek Redd-i İlhak Heyet-i Milliyesi isimli bir dernek kurdu. 15 Mayıs 1919 günü Yunan askerleri tarafından süngülerle öldürüldü. Hasan Tahsin adına, İzmir Gazeteciler Cemiyeti tarafından her yıl Şehit Gazeteci Hasan Tahsin Gazetecilik ve Gazetecilik Teşvik Yarışması düzenlenmektedir. Yarışma Türkiye'de basın-yayın organlarının düzenlediği yarışmaların en eskisi olma özelliğini taşımaktadır.