Halil İNALCIK 1916-2016

Halil İNALCIK

Ankara Üniversitesi Dil, Tarih ve Coğrafya Fakültesi Yeni Çağ Tarihi Bölümünden 1940’ta mezun oldu. 1942’de “Tanzimat ve Bulgar Meselesi” adlı doktora tezini tamamladı, 1943’te de “Büyük Ricat’e Osmanlı İmparatorluğu ve Kırım Hanlığı” başlıklı teziyle doçent oldu. 1947’de Türk Tarih Kurumu üyeliğine seçildi.

1949-1951 yıllarında British Museum’da Türkçe yazmalar üzerinde ve Public Record Office’te Osmanlı ile ilgili kaynaklarda çalışmalar yaptı. 1952’de “Viyana Bozgun Yıllarında Osmanlı-Kırım Hanlığı İşbirliği” teziyle profesörlük pâyesi aldı.
Ankara Üniversitesinden 1972 yılında emekli olduktan sonra Chicago Üniversitesinde Osmanlı Tarihi Kürsüsünü kurdu.

Columbia, Princeton, Pennsylvania, Harvard Üniversitelerinde ziyaretçi profesör olarak dersler verdi.
1986’da Chicago Üniversitesinden emekli olduktan sonra 1993’te Bilkent Üniversitesinde Tarih Bölümünü kurdu ve 23 yıl boyunca aynı üniversitenin Osmanlı Tarihi Bölümünde Yüksek Lisans ve Doktora öğrencilerine seminer dersi verdi.

20. yüzyıl sona ererken Cambridge'de bulunan Uluslararası Biyografi Merkezi tarafından dünyada sosyal bilimler alanında sayılı 2000 bilim adamı arasında gösterildi.
Çok iyi düzeyde Osmanlı Türkçesi, iyi düzeyde; İngilizce, Fransızca, Almanca, orta düzeyde de; Arapça, Farsça ve İtalyancaya vakıftı. İnalcık’ın çok sayıda yayınlanmış eseri bulunmaktadır.