Fuat SEZGİN 1924-2018

Fuat SEZGİN

1940’lı yıllarda İstanbul Üniversitesinde Şarkiyat ve İslam Bilimleri okudu. Alanında otorite sayılan Alman oryantalist Hellmut Ritter'in yanında öğrenim gördü. Hocasının, bilimlerin temelinin, "İslam Bilimleri"ne dayandığını söylemesiyle bu alana yöneldi. 1954'te İstanbul Üniversitesi Arap Dili ve Edebiyatı Bölümünde, "Buhari'nin Kaynakları" adlı doktora tezini tamamlayarak doçent oldu. 1960 ihtilalini takiben hakkında üniversiteden uzaklaştırma kararı çıkartıldığı için 1961’de Almanya’ya göç etti.

Frankfurt J.W.Goethe-Universitesi Tabii Bilimler Tarihi Enstitüsünde misafir doçent olarak dersler vermeye başladı. 1966’da profesör oldu. Bilimsel çalışmalarının ağırlık noktası, "Arap-İslam Kültürünün Bilimler Tarihi alanı" oldu. 1967 yılından itibaren, bilinen eseri “Arap-İslam Bilimler Tarihi”nin 17 cildini Almanca olarak yayınladı. Bu eserin sadece birinci cildi “Arap-İslam Bilimler Tarihi” ismiyle Türkçe olarak yayınlandı.

J.W. Goethe Üniversitesinin Profesörü olarak önce Tabii Bilimler Tarihi Enstitüsünde dersler verdi. 1982’de J.W.Goethe-Üniversitesi’ne bağlı olan “Arap İslam Bilimler Tarihi Enstitüsü”nü ve bu enstitüye bağlı müzeyi kurdu. Müslüman bilginler tarafından yapılmış aletlerin, bilimsel araç ve gereçlerin, yazılı kaynaklara dayanarak yaptırdığı örneklerin sergilenmekte olduğu bu müzenin bir benzeri İstanbul Gülhane Parkı içinde "İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi" olarak yapıldı. Müzenin faaliyetlerini desteklemek maksadıyla 2010’da İstanbul’daProf. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı kuruldu.

Pek çok ödülün yanında Uluslararası Kral Faysal ödülü, Frankfurt Goethe Plaketi ve Alman Devleti Üstün Hizmet Madalyası sahibi oldu. Sezgin, 2013’te Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü’ne, son olarak 2017 yılında ise“DOST” İslam’a Hizmet Ödülü’ne layık görülmüştü.