Erik ERIKSON 1902-1994

Erik ERIKSON

Danimarka ve Alman kökenli ABD li Psikolog

Gelişim Psikolojisi, Psikoanaliz alanlarında ve Sosyal Gelişim Teorisi üzerine çalışmalar yapmıştır. ·Kimlik Bunalımı' kavramını ilk kullanan psikologtur. Neo-Freudian olarak da anılan Erikson, Ego Psikolojisi ve Psikososyal gelişim alanlarında eserler vermiştir.
Erikson, Freud'un psikoseksüel gelişim olarak tanımladığı ve cinsel gelişmeyi temel alarak hazırladığı gelişimi, 'Psikososyal Kuram' adı altında yeniden incelemiş, bu gelişimi 'İnsanın 8 evresi' adı altında ele almıstır.