EBU BEKİR RÂZÎ (865 – 925)

EBU BEKİR RÂZÎ

Fars simyacı, kimyager, hekim ve filozoftur. Rey şehrinde doğdu. Felsefe, matematik, doğa bilimleri ve astronomi eğitimi aldıktan sonra Bağdat ve başka İslam şehirlerinde öğrenimini tamamladı.
Eczacılık, simya, müzik ve felsefe dallarına önemli katkılarda bulundu. Pediatri’nin babası olarak tanınır. Ayrıca göz bilimleri konusunda otorite kabul edilmiştir. Alkol ve gazyağını bulan ve çiçek hastalığının kızamıktan farklı olduğunu keşfeden kişidir.

Rey ve Bağdat hastanelerinde başhekim olarak çalışan Razi’nin eserlerinin büyük bir çoğunluğu Latinceye çevrilmiştir. İki yüze yakın eseri vardır. Bunlardan bazıları; 11 dile çevrilmiş on beş yılda vücuda getirilmiş tıp ansiklopedisi mahiyetindeki El-Hâvî, kimyasal birleşim ve alaşımdaki işlevleri tespit ettiği Kitâbü’l-Esrâr, Türkçe’ye “İkbal ve Devlete Kavuşmanın Belirtileri” adıyla çevrilen Makale fi emârâti’l-ikbal ve’d-devle, tıbbın teori ve pratiğine ilişkin konuları içeren Tıbbü’l-Manşûrî’dir.