Biruni 973-1048

Biruni
Gökbilim, matematik, doğa bilimleri, coğrafya ve tarih alanlarındaki çalışmalarıyla tanınır. Küçük yaşta babasını kaybetti. Harizmşahlar tarafından korundu, sarayda matematik ve astronomi eğitimi aldı.
Buradaki hocaları İbn-i Irak ve Abdussamed bin Hakim'dir. Bu dönemde daha 17 yaşındayken ilk kitabını yazdı. Harizmşah Devleti Me'muniler tarafından alınınca Biruni de İran'a giderek bir süre burada yaşadı. Daha sonra ise Ziyariler tarafından korunmaya başlandı. El Asar'ul Bakiye adlı kitabını Ziyarilerin sarayında yazmıştır.
 
İki yıl da burada çalıştıktan sonra memleketine geri döndü ve Ebu'l Vefa ile gök bilimi üzerine çalışmaya başladı. 1017'de Gazneli Mahmut, Harezm Devleti'ni yıkınca Biruni de Gazni şehrine gelerek burada Gazneliler'in himayesine girdi. Sarayda büyük itibar gördü ve Gazneli Mahmut'un Hindistan seferine katıldı. Burada Hintli bilim adamlarının dikkatini çekti ve Hint ülkesi alınınca da Nendene şehrine yerleşerek bilimsel çalışmalarına burada devam etti. Sanskritçeyi öğrenerek Hint toplumunun yaşamı ve kültürü üzerine çalıştı.