Aziz SANCAR 1946

Aziz SANCAR
Prof. Dr. Aziz Sancar, 1963 yılında girdiği İs..tanbul Tıp Fakül tesi 1 nden 1969 yılında mezun oldu. Daha sonra .D. allas·a giderek Dallas Texas Univer sitesi 1 nde Moleküler Biyoloji dalında doktora yaptı. Yale Univer sitesin'de DNA onarımı dalında doçentlik tezini tamamladı. Sonraki yıllarda DNA onarımı, hücre dizilimi, kanser tedavisi ve biyolojik saat üzerinde çalışmalarını sürdürdü.
415 bilimsel makale ve 33 kitap yayınladı. Aziz Sancar, Hücrelerin hasar gören DNA 1 l ar ı nasıl onardığını ve genetik bilgisini koruduğunu haritalandıran araştırmaları sayesinde 2015 Nobel Kimya Odülü1 nü kazandı. Odüle ABD'li Paul Modrich ve lsveçli Tomas Lindahl ile birlikte layık görülen Sancar daha önce de kanser tedavisinde sirkadiyen saat kullanımıyla ödüller aldı.
Aziz Sancar, Nobel Odülü alan ikinci, bilim alanında bu ödülü alan ilk Türk vatandaşıdır.