Aristoteles MÖ 384- MÖ 322

Aristoteles

Aristoteles veya kısaca Aristo, Antik Yunanistan'da klasik dönem aralığında yaşamını sürdürmüş olan Yunan filozof ve bilgedir. Platon ve Aristo, düşünce tarihinin en önemli filozoflarından biri olan olarak anılırlar. Mantık, fizik, biyoloji, zooloji, astronomi, metafizik, etik, estetik, ruh, psikoloji, dilbilim, ekonomi, siyaset ve retorik pek çok bilim dalında eserler vermiştir. 

Aristo Kimdir?

Aristo, Antik Yunan felsefesinin önde gelen isimlerinden biridir.  Mantık, fizik, biyoloji, zooloji, astronomi, metafizik, etik, estetik, ruh, psikoloji, dilbilim, ekonomi, siyaset ve retorik gibi pek çok disiplinde çoğu o disiplinin kurucusu olan eserler vermiş, eserleri 16. ve 17. yüzyılda modern bilim gelişene kadar Avrupa ve İslam coğrafyasındaki bilimsel faaliyetin temelini oluşturmuştur.

İdea'lar ve Gerçeklik Anlayışı

Platon'un idealar fikrine karşı çıkan Aristo, gerçeklik anlayışını farklı bir perspektiften ele almıştır. Eflatun'un ideaları gerçek olarak kabul ederken, Aristo bunu reddetmiş ve sadece duyularla algılanan varlıkları gerçek olarak görmüştür. Ona göre, varlıkların gerçekliği, elimizle tutup görebildiğimiz şeylerle sınırlıdır.

Aristo'nun Psikoloji ve Mantık Anlayışı

Psikolojide, Aristo ruhu vücudun bir parçası olarak görmüş ve ruhun bedenin şekli olduğunu savunmuştur. Tenasüh kavramıyla da ruhun ölümden sonra başka bir varlığa geçtiğini iddia etmiştir. Mantık alanında, Eflatun'un izinden gitmiş ve gerçeği nesnelerde aramıştır. Ancak farklılık olarak, Aristo gerçeği ideal formlarda değil, nesnelerin içinde aramıştır.

Aristo'nun Mirası ve Etkisi

Aristo'nun felsefi görüşleri, Batı düşüncesine derin etkiler bırakmıştır. Mantık, metafizik, etik ve politika gibi birçok alanda ortaya koyduğu düşünceler, Ortaçağ ve Rönesans dönemlerinde de önemli bir referans kaynağı olmuştur. Bugün bile felsefi düşünceye olan katkılarıyla hatırlanır.