Aristoteles MÖ 384- MÖ 322

Aristoteles

Antik yunan filozofu. Platon ile Batı düşüncesinin en önemli iki filozofundan biri sayılır.
Aristo, idea'lar fikrinden hareket etmiştir. Eflatun ideaları bir gerçek olarak kabul ederken; Aristo bunu kabul etmemiştir. Ona göre sadece elimizle tutup, gözümüzle gördüğümüz varlıklar gerçektir. Yine ona göre fikirlerimiz, bu fikirlerin ilgili olduğu şeylerden, duyulardan ayrılamaz.
Psikolojide Aristo, ruhu, vücudun şekli olarak, yani cisim olarak tarif etmektedir ve ruhun kadim olduğunu ve başkasına geçtiğini (tenasüh) iddia etmektedir. Mantıkta Eflatun'un yolunda devam etmiştir. Aralarındaki fark, Eflatun gerçeği idealarda, Aristo ise nesnelerde aramıştır.